Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

DE Deutsch
NL Nederlands

Hartelijk welkom op de Oase aan de Dinkel!

Hoe ziet onze toekomst er uit?

Het Oecumenische Oaseteam aan de Dinkelstraße nodigt je uit voor een bijeenkomst op vrijdag 28 juni. Vanaf 19:00 gaat het om het onderwerp “Zoeken naar een gezamenlijke toekomst van onze wereld” Als spreker voor deze avond treffen we Karl Wirtz, vertegenwoordiger van de hulporganisatie Misereor. Zoals altijd worden we uitgenodigd om te luisteren en mee te praten, In de pauze is er een broodje en een drankje. Het Oaseterrein bevindt zich aan het einde van de Dinkelstraße tussen Glane en Gronau. Het vervolg is op zondag 30 juni.

Wat kan ik doen?

Zondag 30 juni gaan we door waar we op vrijdag gebleven zijn. eveneens op het terrein van de Oase aan de Dinkel. Arbi en zijn partner zingen en spelen om 11 uur. Om 11.15 uur wordt u bijgepraat over de karikaturen tentoonstelling “shining prospects”, door Misereor. De Oase is erin geslaagd om deze tentoonstelling naar Gronau te brengen.We zijn ons bewust van de gevolgen van klimaatverandering en de effecten van ons productie- en consumptiegedrag op de ontwikkelingslanden in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en andere landen De cartoons confronteren ons met de realiteit en roepen op tot inkeer. Vanaf 12.30 uur staat de bezoekers een stevige maaltijd te wachten. Vegetarische lekkernijen uit de regionale teelt worden aangeboden. De ”Saxofooncirkel“ van de muziekschool speelt om 14.30 uur, voordat Annegret Lemken (Caritas Ahaus) vanaf 15.00 uur verslag uitbrengt over een vluchtelingenkamp in Libanon. De finale is een devotionele dienst om 17.00 uur. Gedurende de dag zullen One World-groepen en actieteams u informeren over de vershillede projecten.

Weet dat je zowel op vrijdag alsook op zondag zeer welkom bent.

Voor nu een groet van het Oaseteam

Namens he Oane de Vries PR medewerker

Oasebijeenkomst 14. juni 2019

Bijna elke dag meldt de media dat mensen verdrinken in de Middellandse Zee. Wat gebeurt daar elke dag aan de buitengrenzen van Europa? Hoe kan het zijn dat opvarenden van luxe schepen die in nood zijn worden gered door alle beschikbare middelen te gebruiken, maar schipbreukelingen in opblaasboten in toenemende mate worden genegeerd? Dit zal op vrijdag 14 juni 2019 vanaf 19.00 uur het onderwerp zijn bij het Oasevuurtje. Oasebestuurslid Britta wil er graag over vertellen en u uitnodigen om van gedachten te wisselen over deze schrijnende situatie. De Oase bevindt zich aan het einde van de Dinkelstraße Natuurlijk wordt ook een stokbroodje en iets te drinken aangeboden. Kom je ook? Weet dat je welkom bent.

Oane de Vries pr medewerker Oase

Zomer Samenzangavond in Glanerbrug

Zaterdag 22 juni vanaf 19.00 uur is er een Zomer Samenzang in de Protestantse kerk aan de Gronausestraat 1200 in Glanerbrug 

Nederland zingt

We zingen zelf zoveel mogelijk mee, net als het bekende programma Nederland Zingt. Het katholieke koor Vivace uit Losser, het projectkoor van de Protestantse kerk Glanerbrug en de bekende trompettist Teun Nicolai verlenen hun medewerking. We zingen bekende en geliefde liederen, van klassiek tot modern. Ook worden door de koren enkele luisterliederen vertolkt. 

Kom ook meezingen. Zingen is gezond en vooral heel erg leuk!

Deze activiteit wordt georganiseerd in het kader van de Kerkennacht op initiatief van de oecumenische kerkennachtgroep van Glane, Glanerbrug, Losser en Overdinkel. 

Na afloop is er koffie, thee en wat lekkers, verzorgd door de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap. 

Kosten: vrije gift (deurcollecte). 

U hoeft zich niet op te geven om mee te kunnen doen!

Oasevuur vrijdagavond 31 mei

Op vrijdagavond 31 mei vanaf 19.00 uur is er een bijeenkost op het Oaseterrein met als onderwerp:

“Het welzijn van bijen”

 

Wetenschappers hebben ontdekt dat er steeds minder insecten en bijen zijn. Bijen zijn erg belangrijk voor ons omdat ze bloemen, bomen en planten bestuiven. Als er geen bijen zijn, zullen er spoedig ook geen groenten en fruit meer zijn.

Wat kunnen we doen om meer bijen in ons land te helpen leven?

Deze avond laat je onder anderen zien welke planten je kunt laten groeien om bijen aan te trekken.
Iedereen is van harte uitgenodigd. U vindt het Oaseterrein op het eind van de Dinkelstrasse tussen Glane en Gronau .
Met vriendelijke groet van het Oaseteam

 

Namens hen Oane de Vries PR medewerker Oasevereniging .

 

17 mei Vrijdagavond bijeenkomst op het Oaseterrein

Op de vrijdagavond van 17 mei vanaf 19.00 is er weer een kringgesprek op het Oaseterrein.
Deze avond zal in het teken staan van het Oase jaarthema “ DANKJEWEL” .
Via de TV, de krant en andere media worden we bijna dagelijks geconfronteerd met berichten over oorlogen, natuurrampen en ander slecht nieuws. Dat kan zoveel worden dat de goede dingen onderbelicht raken en we in een negatieve spiraal van denken geraken. Voor het Oasebestuur reden om dit jaar stil te staan bij de vele vormen van liefde , genegenheid en hulpverlening.
Pastor Luken Schmid van de Mennonieten gemeente Gronau zal deze avond inleiden en daarna uitnodigen voor het stellen van vragen en met elkaar van gedachten te wisselen. Natuurlijk is er zoals gewoonlijk een broodje en een drankje voor handen . Mocht het te koud zijn dan biedt de blokhut uitkomst voor een beschutte plek . Zoals je weet luidt onze uitnodiging “Weet dat je welkom bent”

Zegt het voort
Oane de Vries PR medewerker Oasevereniging

Paasmorgenviering 2019 op het Oaseterrein

Zoals gebruikelijk begon het Oaseseizoen weer op de eerste Paasdag.’s Morgens als het nog donker is komen bezoekers naar de Oase om gezamenlijk in de koude buitenlucht na te denken over de opstanding van Jezus. Via een sfeervol verlicht pad zoeken we de weg naar de plaats van samenkomst. De voorgangers o.l.v. Pfarrer Bartkowski lezen teksten, daarna luisteren we naar een uitleg en het Posaunenchor begeleidt de zang. We hebben allemaal een lichtje aangestoken aan de grote Paaskaars en zo hopen we wat licht te brengen in deze roerige wereld. Wat we dan nog niet weten is; dat er in deze morgen verschrikkelijke aanslagen worden gepleegd in Sri Lanka. Met het steeds meer en luider zingen van vogels, wordt het langzaam licht en zien we de zon opkomen als teken van hoop..

Na afloop van de bijeenkomst gaan we ieder met zijn eigen gedachten naar een verwarmde ruimte  waar de tafels zijn gedekt voor een gezamenlijk en goed verzorgd Paasontbijt.

Het seizoen is begonnen ! met dit jaar als thema : “Zeg gewoon wat vaker dankjewel”.

Hartelijke groet van het Oaseteam.

Namens hen Carlien Oldekamp

Paasochtend 2019 op de Oase

Het Oaseteam nodigt u uit om op zondag 21 april vanaf 5.30 uur v.m de vroege Paasochtendviering mee te maken op het Oaseterrein. Het is al een jarenlange traditie om op Paaszondag het Oaseseizoen te openen met een vroege Nederlands Duitse gebedsviering. Vanuit het donker wordt het Paasevangelie dan gelezen en zingen bezoekers de aloude Paasliederen. Langzaam wordt het licht en een nieuwe dag begint. Voorgangers zijn Pfrarrer Bartkowski uit Gronau en Carla Berbee uit Losser . Het Posaunenchor verleent muzikale medewerking. Een bijzondere dag waarop het Paaswonder wordt gevierd.

Na afloop van de viering staat in een verwarmde ruimte aan de Zollstrasse 10 in Gronau de koffie klaar en wordt er een paasontbijt geserveerd.

Weet dat je bij de Oase welkom bent.

Oane de Vries PR medewerker Oasevereniging

Driekoningen wandeling 2019

In de middag van  zondag 6 januari melden zich ca 30 mensen bij het dorpsgemeenschapshuis in Sieringshoek, om de traditionele drie koningen wandeling mee te maken. Het was geen fraai weer, het was koud en het regende af en  toe, maar dat weerhield de echte wandelaars er niet van om door het fraaie landschap aan de Duits Nederlandse grens mee te wandelen. Zoals elk jaar wezen de vooraf geplaatste sterren de weg om te symboliseren dat de drie wijzen aleer het kindje Jezus zochten.

Na ca een uur waren de meeste lopers weer terug bij het startpunt en genoten van warme chocolademelk en een plak krentewegge. De mensen die als laatste binnenkwamen troffen een gezellig geroezemoes aan. De middag werd besloten met samen zingen van bekende liederen  Desgevraagd vonden de deelnemers het een mooie traditie en een begin van hopelijk weer een mooi Oasejaar.

Het Oaseteam wenst u vrede en alle goeds in het nog bijna nieuwe jaar.

Namens hen Oane de Vries PR medewerker van de Oasevereniging

Uitnodiging voor de “Drie Koningen wandeling”

“Drie Koningen wandeling” op zondag 06 januari 2019

Vertrektijd tussen 14.00 en 14.30 uur vanaf de onderstaand aangegeven parkeerplaats

In dit nieuwe jaar wandelen we in het mooie Duitse grensgebied. U komt op de plaats waar gestart wordt door vanaf Gronau richting Bentheim te rijden . Kort na de afslag naar het klooster Bardel , buigt de weg naar rechts richting Bad Bentheim / Sieringhoek.
Na enige kilometers kort voor de Gildehauser Berg slaat u rechtsaf in de richting Sieringhoek . Na circa 3 kilometer ligt aan de linkerzijde het Dorfgemeinschafthaus, er is een verwijzingsbord aanwezig. De parkeerplaats alhier is het startpunt van de wandeling. Het is aan te raden om stevige wandelschoenen aan te trekken. De wandeling duurt circa 1 uur.
Na afloop van de wandeling komt u in een verwarmde ruimte en zoals gewoonlijk kunt u hier krentenwegge eten en er warme chocolademelk bij drinken .
Als besluit van deze middag is er een korte vesper .
Wie niet mee kan wandelen kan ook alleen het samenzijn na afloop van de wandeling bezoeken.Als u niet over vervoer beschikt kunt u contact opnemen met Oase voorzitter Mevrouw Marlies Gartmann door 02565/3443 te bellen of berichten naar Georg.gartmann@web.de
Weet dat jong en oud bij de Oase altijd welkom is.
Voor nu een hartelijke groet van Marlies Gartmann .

 

Kalender

Op dit moment zijn geen nieuwe data beschikbaar.