Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

DE Deutsch
NL Nederlands

Hartelijk welkom op de Oase aan de Dinkel!

17 mei Vrijdagavond bijeenkomst op het Oaseterrein

Op de vrijdagavond van 17 mei vanaf 19.00 is er weer een kringgesprek op het Oaseterrein.
Deze avond zal in het teken staan van het Oase jaarthema “ DANKJEWEL” .
Via de TV, de krant en andere media worden we bijna dagelijks geconfronteerd met berichten over oorlogen, natuurrampen en ander slecht nieuws. Dat kan zoveel worden dat de goede dingen onderbelicht raken en we in een negatieve spiraal van denken geraken. Voor het Oasebestuur reden om dit jaar stil te staan bij de vele vormen van liefde , genegenheid en hulpverlening.
Pastor Luken Schmid van de Mennonieten gemeente Gronau zal deze avond inleiden en daarna uitnodigen voor het stellen van vragen en met elkaar van gedachten te wisselen. Natuurlijk is er zoals gewoonlijk een broodje en een drankje voor handen . Mocht het te koud zijn dan biedt de blokhut uitkomst voor een beschutte plek . Zoals je weet luidt onze uitnodiging “Weet dat je welkom bent”

Zegt het voort
Oane de Vries PR medewerker Oasevereniging

Paasmorgenviering 2019 op het Oaseterrein

Zoals gebruikelijk begon het Oaseseizoen weer op de eerste Paasdag.’s Morgens als het nog donker is komen bezoekers naar de Oase om gezamenlijk in de koude buitenlucht na te denken over de opstanding van Jezus. Via een sfeervol verlicht pad zoeken we de weg naar de plaats van samenkomst. De voorgangers o.l.v. Pfarrer Bartkowski lezen teksten, daarna luisteren we naar een uitleg en het Posaunenchor begeleidt de zang. We hebben allemaal een lichtje aangestoken aan de grote Paaskaars en zo hopen we wat licht te brengen in deze roerige wereld. Wat we dan nog niet weten is; dat er in deze morgen verschrikkelijke aanslagen worden gepleegd in Sri Lanka. Met het steeds meer en luider zingen van vogels, wordt het langzaam licht en zien we de zon opkomen als teken van hoop..

Na afloop van de bijeenkomst gaan we ieder met zijn eigen gedachten naar een verwarmde ruimte  waar de tafels zijn gedekt voor een gezamenlijk en goed verzorgd Paasontbijt.

Het seizoen is begonnen ! met dit jaar als thema : “Zeg gewoon wat vaker dankjewel”.

Hartelijke groet van het Oaseteam.

Namens hen Carlien Oldekamp

Kalender

Op dit moment zijn geen nieuwe data beschikbaar.