Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

DE Deutsch
NL Nederlands

Wat wij doen en willen zijn

In 2003, het jaar van de Landesgartenschau Gronau-Losser is op initiatief van Nederlandse en Duitse kerkgemeenschappen in het grensgebied een terrein voor oecumenische beleving aan de Dinkel ingericht. Deze vorm van over kerkelijke grenzen heen kijken bevalt veel bezoekers en heeft er toe bijgedragen dat in het najaar van 2003 een Oecumenische vereniging is opgericht met de naam: Oecumenische kerkentuin/Ökumenischer Kirchengarten OASE.

BESTUURSFUNCTIES OASEVERENIGING 2018

 • Voorzitter mevrouw Marlies Gartmann D
 • 2e voorzitter mevrouw Carlien Oldekamp NL
 • Penningmeester de heer Roel Kuijer NL/D
 • Algemeen bestuurslid mevrouw Britta Siepmann D
 • Algemeen bestuurslid de heer Lars Siepmann D
 • Algemeen bestuurslid de heer Piet Voskamp NL
 • Algemeen bestuurslid de heer Mario Ranke D

Toelichting bestuurssamenstelling: Om verschillende redenen van persoonlijke aard konden mevr. Heike Bergmann, mevr. Ester Scheer, mevr. Gaby Drees, mevr. Sigrid Hentschel, de heer Arnold van Bommel en de heer Bernd Baumgartner in 2018 niet meer actief zijn als bestuurslid. Zij zijn wel op incidentele basis beschikbaar voor taken binnen de Oasevereniging.

In 2017 zijn toegetreden als nieuwe bestuursleden zijn de heren Piet Voskamp en Mario Ranke.

Om alle bestuurstaken naar behoren te kunnen uitvoeren wil het zittende bestuur graag versterking.

Wat willen wij

De Oasevereniging heeft als doel, de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse grensbewoners te bevorderen en in een open dialoog bewoners aan weerszijden van de grens de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten, beter te leren kennen, en te waarderen. E.e.a komt tot uiting door op het Oase ontmoetingsterrein aan de Dinkel een breed scala van spirituele, culturele, sociale, milieugelieerde, recreatieve en actuele gebeurtenissen in gezamenlijke openheid aan de orde te stellen en daar activiteiten en evenementen op af te stemmen.

Wij bieden een ontmoetingsplaats

 • om uit te rusten en te recreëren.
 • om het terrein als kinderspeelplaats te beleven.
 • om wat te drinken en met elkaar te praten.
 • om oecumenische vieringen bij te wonen.
 • om themabijeenkomsten bij te wonen.

God kent geen grenzen – alleen maar mensen

Meedoen kan door:

 • gast en bezoeker te zijn.
 • deel uit te maken van een van de vrijwilligersteams.
 • te helpen bij het opzetten van grensoverschrijdende evenementen en vieringen.
 • vanuit uw vereniging en of kerk een muzikale of thematische bijdrage te leveren.
 • lid/donateur te worden van de OASE vereniging.

Activiteiten op Oaseterrein van april t/m begin oktober 2018 (zie ook kalender)

 • Op vrijdagavond in de even weken v.a 19.00 uur vertellen en luisteren rond een Oasevuurtje.
 • Zondags na 11.00 is de Oase ingericht als terras.
 • Daarnaast zijn er o.a bijzondere vieringen en evenementen op de vroege Paasmorgen op Hemelvaartsdag
  en in het Pinksterweekend. Het seizoen wordt afgesloten met een oogstfeest (Früchtefest).
 • U kunt ook zelf evenementen aan het bestuur voorstellen, voorwaarde is dat uw voorstellen en uitvoering niet strijdig zijn met de doelstellingen van de Oasevereniging. Gezien de geringe bezetting van beheer en vrijwilligers is een grote mate van zelfuitvoerend vermogen van de initiatiefnemers noodzakelijk.

Winter en voorjaarstreffen

 • Om elkaar niet teveel uit het oog te verliezen zijn er tussen het Oogstfeest en Paasmorgen een aantal ontmoetingen.
 • 1/ Een Wintertreffen in de Adventstijd.
 • 2/ De drie Koningen wandeltocht in januari.
 • 3/ Een ledenvergadering in het voorjaar.