Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

DE Deutsch
NL Nederlands

Hartelijk welkom op de Oase aan de Dinkel!

Solidariteitsweekend 2018 op de OASE

Vrijdag 15 juni Ieder jaar organiseert de Oasevereniging een weekend met speciale aandacht voor mensen die in armoede, verdrukking en bedreiging leven of geleefd hebben. Met het Oase jaarthema 2018; “Open deuren Open harten’ scharen we ons op de vrijdagavond van 15 juni vanaf 19.00 uur rond een open vuurtje om te luisteren, te discuseren en vragen te stellen over dit onderwerp.

Zondag 17 juni kunt u vanaf 11.00 uur terecht op het Oaseterrein waar kunstenaars en solidariteitsgroepen zich presenteren en een beroep doen op uw creativiteit en medeleven.

Het dagprogramma ziet er als volgt uit:

= 11.00 uur / Presentatie van het “Open deuren” project, waarbij u ook zelf creatief aan de slag kunt.

= 12.30 uur / Solidariteitsmaaltijd met gerechten uit verschillende landen en samengesteld uit eerlijk verkregen producten.

= 15.00 uur / Hoe zien de creatief bewerkte deuren er inmiddels uit.

= 16. 00 uur muziek en zang van “Over the World”

= 17.00 uur Dagsluiting.

Het kan een interessante dag worden waar plezier en ernstige onderwerpen de dag kleur geven. Zie ook https://oase-gronau-losser.org/de/

Weet dat je altijd welkom bent, we kijken er naar uit.

Voor nu een hartelijke groet van het Oaseteam.

Namens hen Oane de Vries (pr medewerker) 

Vluchtelingen vertellen

In de avond van vrijdag 01 juni verwachten we vanaf 19,00 uur weer bezoekers op het Oaseterrein om zittend rond een vuurtje te luisteren naar wat andere mensen te  vertellen hebben. Het gaat vanavond over het wel en wee van vluchtelingen in Duitsland.

De vluchtelingenproblematiek in de wereld is groot en bijna dagelijks in het nieuws.

Sommigen hebben geluk en krijgen een verblijfsvergunning in een welvarend land.

Maar hoe gaat het dan verder: Hoe vinden deze vluchtelingen een plaats in de samenleving, hoe komen ze aan werk en wat kunnen ze met de opleiding die ze volgden in hun moederland.

Vanavond komen een aantal vluchtelingen hun ervaringen met ons delen. Het beloofd opnieuw een leerzame avond te worden waarbij wij u van harte uitnodigen.

Het Oaseteam ziet er naar uit u te begroeten “weet dat je welkom bent”.

Oane de Vries (PR medewerker Oasevereniging)

Oasevuur vrijdag 18. mei om 19.00 Uhr ”Van behoorlick alloy“

Onder deze titel geeft dhr Wim Evers op de vrijdagavond von 18 mei een lezing op het Oaseterrein over tinnen gebruiksvoorwerpen in de jaren von 1000 tot 1800. Dhr Evers stuurde ons onderstaande informatie:

Een huishouden van Jan Steen. Iedereen weet wat dat is. Maar wat is dan een Jan Steenkan?

In de Power-Point lezing zult u antwoord krijgen op die vraag. En nog veel meer te weten komen over oude tinnen gebruiksvoorwerpen, zoals die vroeger in veel huishoudens in de Noordelijke- en Zuidelijke Nederlanden voorkwamen, von pispot tot kraantjeskan.

Hoe werden deze voorwerpen gemaakt, wie deden dat, waar werd tinerts gevonden, wat was de functie van de gilden en de steden, waarom waren de tinmerken zo belangrijk, wat is de relatie met de eet- en drinkcultuur. Ook zal aandacht worden besteed aan de opkomst von steengoed, porselein, Delfts Blauw e.d., onder meer als vervanging von het tin.

Dit alles zal met afbeeldingen van miniaturen, schilderijen von oude Meesters en voorwerpen visueel worden toegelicht. In dit verband is kan ik ook nog zeggen dat mijn vrouw en ik al jaren lid zijn von de Nederlandse Tinvereniging, waarbij zo’n 100 verzamelaars zijn aangesloten. www.nederlondsetinvereniging.nl

De lezing begint om 19.00 uur op het Oaseterrein, In de pauze wordt er een drankje en een stokbroodje aangeboden.

Het Oaseteam heet u van horte welkom

Namens hen Oane de Vries

Kalender

Op dit moment zijn geen nieuwe data beschikbaar.