Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

DE Deutsch
NL Nederlands

Oasefeuer am 28. Juni 2024 um 19.00 uur

Klankschalen en hun betekenis voor de mensheid

In scheppingsverslagen over de hele wereld kom je geluid tegen als de bron van alles wat zichtbaar is

en onzichtbare dingen. En dit geluid wordt in dingen bewaard. Dat deed iedereen ook

Elementen van de schepping hebben hun eigen toon, zingen hun eigen lied.

Oorsprong der dingen, klankstenen, fonkelende schalen, zang- en offerschalen, eetgerei.

Erkenning en vrede betekent luisteren en begrip.

Er is niets ter wereld dat niet tot ons spreekt. Iedereen en alles onthult voortdurend zijn aard,

zijn karakter, zijn geheimen. Hoe meer we onze innerlijke zintuigen openen, hoe beter

we zijn in staat om de stem van alles op te nemen. (Hazrat Inayat Khan)

Jürgen Ebert zal verslag doen van de klangschalen.