Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

Voorjaarsvergadering

Op maandag 27 februari, zal vervolgens  de voorjaarsvergadering voor leden en belangstellenden worden gehouden. Deze keer in de Nederlands Hervormde PKN kerk in Glanerbrug. De vergadering begint om 19 uur. Tijdens deze vergadering zal o.a  terug gekeken worden naar de evenementen en omstandigheden in 2011 en er zullen met uw inbreng  plannen worden gemaakt voor het komende seizoen.