Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

DE Deutsch
NL Nederlands

Kinderspelen

Van 6 tot 10 augustus: (week 32) kunnen Nederlandse en Duitse kinderen van 7 tot 12 jaar weer deel  nemen aan de jaarlijkse kinderspelen op het Oaseterrein aan de Dinkel. Hulp van oudere jeugd is daarbij zeer welkom, bespreek de mogelijkheden daarvoor met  Ans te Lintelo coördinator jongerenpastoraat Losser Overdinkel en Glanerbrug. Hofkamp 231 Losser Tel. 053  538 7396. Wij onderzoeken nog of het ook mogelijk is dat leerlingen van het middelbaar onderwijs voor en tijdens deze week  een deel van hun maatschappelijke stage in kunnen vullen .Wilt u  alvast uw kinderen opgeven voor deze spelweek  neem dan contact op met Maroesjka Sleegers, Oasepastor en pastoraal werkster parochie Maria Vlucht, tel. 06 1380 3682 of email: pastor.sleegers@mariavlucht.nl