Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

DE Deutsch
NL Nederlands

Hartelijk welkom op de Oase aan de Dinkel!

Dinkeldienst 2022

Dinkeldienst 2022

Zondag 19 juni 2022 was er een mooie opkomst op het Oaseterrein bij Gronau voor de oecumenische Dinkeldienst. Voorgangers van alle gezindten – protestants, katholiek en Syrisch-Orthodox – uit Lonneker, Losser, Overdinkel en Glanerbrug hadden een mooie, gevarieerde viering voorbereid rond het thema Water & Droogte.

We vierden bij de Bron: er was aandacht voor Laudato Sí, voor veilig drinkwater en hygiëne in Afrika en voor de innerlijke droogte en dorst die we kunnen ervaren zoals de Samaritaanse vrouw bij de bron. We konden ons laven aan bemoedigende woorden uit de Schrift, aan levend water, schoon drinkwater én aan hemelwater.

Het koor Op Toon zong prachtig, jongeren van het Syrisch-Orthodoxe klooster zongen het Onze Vader in het Aramees en er was veel samenzang. De liederen sloten prachtig aan bij de lezingen en de overweging.

Vele vrijwilligers van de Oase, van de werkgroep en van alle geloofsgemeenschappen hebben meegewerkt aan een gastvrije bijeenkomst. Het was prachtig om te zien hoe het terrein volstroomde met mensen, er was koffie en door de kerkgangers meegebracht lekkers dat onder de tenten naar de mensen werd gebracht. En met vereende krachten waren tenten opgebouwd en stoelen neergezet die naderhand weer netjes werden opgeruimd.

Kortom, het was een gezegende zondag. Alle zegen komt van boven!

Alvast voor in uw agenda: Dinkeldienst op 19 jun

Oecumenische viering op de Oase bij Gronau

Zondag 19 juni om 10.30 uur is er na vijf jaar weer een openluchtviering op het Oaseterrein bij Gronau (Dinkelstrasse 24, helemaal aan het einde links) aan de Dinkel. We noemen het dan ook een Dinkeldienst, het thema is Water en Droogte.
Voorgangers van de katholieke kerken en protestantse gemeenten van Losser, Overdinkel en Glanerbrug én het Syrisch-Orthodoxe klooster gaan voor. Met samenzang en het koor Op Toon wordt het een speciale ochtend.
We vragen iedereen wat lekkers mee te nemen om te delen bij de koffie en thee.
Wie samen wil fietsen: om 9.40 uur vertrekt een groepje vanaf de parkeerplaats van de Protestantse kerk aan de Gronausestraat in Losser.
De collecte is bestemd voor Simavi, die voor schoon drinkwater zorgt.
Let op: bij slecht weer wordt de viering gehouden in het Syrisch-Orthodoxe klooster; dit zal uiterlijk de vrijdag ervoor aangekondigd worden op de website www.mariavlucht.nl
Komt allen en weet dat je welkom bent, ook bezoekers uit Gronau en omgeving.

Oasefeuer 17 juni: Lezing over Tolstoj

Vrijdag 17 juni om 19.00 uur is er weer een Oasefeuer op de Oase bij Gronau, Dinkelstraße 24, met een interessante lezing. Dit keer spreekt Siewert Haverhoek over de verboden werken van Lev Tolstoj. Hij neemt voor iedereen een gratis boek van deze schrijver mee.
Na een existentiële crisis rond zijn 50ste levensjaar keerde Tolstoj (1828-1910) terug naar de kerk van zijn jeugd en begon de Bijbel weer te lezen. Dat werd een zoektocht naar de zin van het leven.
Dat Lev Tolstoj (1828-1910) een wereldberoemde schrijver was, weet bijna iedereen. Wat veel minder mensen weten, is dat hij de bekendste vredesactivist van de 19e eeuw is geweest. Hij schreef na zijn crisis een aantal boeken over geloven. Het werden boeken over maatschappelijke en levensbeschouwelijke thema’s die nog steeds actueel zijn. Deze boeken zijn heel onbekend, want op aanraden van de Russisch Orthodoxe Kerk werden ze verboden. Het ging Tolstoj om de leer van Christus in praktijk, zonder uiterlijk vertoon en zonder verstikkende regels.
Zijn boeken over geloven inspireerden mensen als Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela.

Sieuwert Haverhoek is een Delfts ingenieur die in de industrie heeft gewerkt als milieumanager en later, tot zijn pensioen, als lector Duurzaam Ondernemen.
Deze lezing kan ons allemaal inspireren! Wees welkom en neem na afloop een gratis exemplaar van Tolstojs boek mee naar huis.

Deze avond wordt georganiseerd door Vrouwen voor Vrede Enschede in samenwerking met De Oecumenische Kerkentuin Oase.
Een routebeschrijving vindt u hier: https://oase-gronau-losser.org/nl/wat-wij-doen/route/

Weet dat je welkom bent.

Oasefeuer 3 Juni 2022

Ons voedsel door de jaren heen

Vrijdagavond 3 juni vanaf 19.00 is er op de OASE aan de Dinkelstrasse in Gronau  een Oasefeuer. Deze keer is het thema “Ons Voedsel door de jaren heen”.

Henry Otter, stadsmoestuinder, voedselboskenner en vooral een van de kartrekkers van Herenboeren Twente zal een presentatie verzorgen over allerlei aspecten die met onze voedselvoorziening te maken heeft, zoals de ontwikkeling van onze grootschalige hedendaagse landbouw in de afgelopen 80 jaar, de hiermee gepaard gaande problemen zoals de uitstoot van stikstof en de invloed hiervan op de natuur, de opkomst van de biologische landbouw, het fenomeen Voedselbossen, biodiversiteit, het houden van bijen en het ontstaan van nieuwe vormen van landbouw.

In het bijzonder zal hierbij uitgebreid ingegaan worden op het nieuwe Nederlandse landelijke project Herenboeren, opgestart in 2016 in Boxtel. Hierbij gaat het om coöperatieve, kleinschalige en biologische boerderijen waarbij mensen zich kunnen aanmelden als lid en wekelijks een voedselpakket kunnen ophalen. Inmiddels zijn er in Nederland ruim 12 van dergelijke boerderijen werkzaam. Het plan is om op korte termijn ook in Twente een of meerdere Herenboerderijen op te richten.

Weet dat je welkom bent!

Oasefeuer am 20. Mai

Water wordt wereldwijd steeds schaarser.
Wat kunnen we eraan doen? Hoe kunnen we water besparen? Een korte introductie met foto’s vindt plaats.
Na afloop kan er gediscussieerd worden onder het genot van wijn en brood.

Oasefeuer am 13. Mai

De menselijke waardigheid kan worden gedeporteerd.

Inzicht in de geschiedenis, omstandigheden en realiteit van de Duitse deportatiedetentie.

Lezing en discussie met Sebastian Nitschke

De Seebrücke  Gronau ontwerpt een oasevuur op 13.05.2022 vanaf 19.00 uur.

Lina Droste, Oumar Mamabarkindo, Sebastian Nitschke en /Community for all/ zijn auteurs van het boek “Die Menschenrechte ist Abschiebbar” uitgegeven door Edition Assemblage. Het boek combineert politiek verslag en wetenschap. Als onderdeel van het politieke activisme van de auteurs tegen de deportatiegevangenissen in Büren en Darmstadt werden teksten gemaakt over gevangenisomstandigheden, rechtbankdossiers, eenzame opsluiting en ervaringsverslagen, portretten en gesprekken met gevangenen over hun commissie-ervaringen in Duitsland en hun land van herkomst.

Het boek begint met een historische classificatie van de instelling van deportatiedetentie en het huidige wettelijke kader. Het dient dus ook als een inleiding tot het onderwerp deportatiedetentie. Er zijn antwoorden op de vragen: Wat is en was deportatiedetentie? Wie heeft er last van? Wat is het institutionele proces van deportatiedetentie? Wat heeft deportatiedetentie met racisme te maken?

Sebastian Nitschke leest korte passages uit het boek voor en bespreekt deze vervolgens met het publiek. Hij is maatschappelijk werker en van 2017 tot 2020 was hij betrokken bij “Community for all – Solidary Community instead of Deportation Prisons” in Darmstadt.

Oasefeuer

Er zal geen Oasefeuer zijn op 6 mei. Op 13 mei begint het Oasefeuer om 19.00 uur.m. Onderwerp: Menselijke waardigheid kan worden gedeporteerd.

Oasefeuer

De wereld staat in brand.

Aanstaande vrijdag, 22.04.2022, vindt om 19.00 uur de aftrap plaats van de Oasefeuer van dit jaar. Klimaatcatastrofe, stormvloeden, hongersnoden, armoede, uitsterven van soorten, pandemie, racisme, oorlogen, (machts)misbruik, vluchten, herbewapening – wat uit te kiezen, waar te beginnen? “De wereld staat in brand!” Dit jaar richten we ons op de mondiale context van deze crises. Welke impact hebben ze op ons dagelijks leven – en welke invloed hebben onze acties en beslissingen, hier en wereldwijd? Waar brand je dit jaar voor? Na een korte lezing is er ruimte voor uitwisseling en discussie over brood en wijn. De oase ligt aan het einde van de Dinkelstraße aan de linkerkant.

 

Pasen

Paasmorgen

Zondagmorgen 1e Paasdag begint de vroege ochtenddienst, onder leiding van Carla Berbee, om 6.00 uur op het Oaseterrein. We mogen de zon zien opkomen, de vogels horen fluiten in de stilte van de natuur in deze zorgwekkende wereld.

Na de dienst zorgen we voor warme koffie/thee en een broodje op de Oase.

Weet dat U welkom bent.

Pasen op de oase

Pasen op de Oase

Op 17 april vieren we Pasen, voor veel mensen was het zinvol om de Paaswake, bij zonopkomst,  op de Oase te vieren.

Als het niet te koud is en het niet regent, willen we dit jaar weer de Paaswake op de Oase vieren. Het begin van de dienst is op 17 april, ’s morgens vroeg om 06.00 uur. Carla Berbee is onze voorganger.

Na afloop is er koffie/thee met een broodje op de Oase. Iedereen is uitgenodigd. De dag ervoor staat er gedetailleerde informatie op de homepage. (oase-gronau-losser.org/de).

 

 

De mogelijkheid om op de Oase te genieten van “Kaffee mit Kuchen” begint dit seizoen op tweede Paasdag. ’s Middags van 13.00 uur -17.00 uur is het terras geopend. En nadien iedere zondagmiddag.

De voorbereidingen voor het OaseFeuer zijn in volle gang. Elke even vrijdag wordt er vanaf 19.00 uur een thema  besproken. Iedereen is welkom op het Oaseterrein om te discussiëren rond het thema. Na afloop is er zoals we gewend zijn een drankje en een stokbroodje. Op vrijdag 22 april komen we voor de eerste keer dit jaar bij elkaar.

Informatie over het thema staat op de homepage en in de krant of weekbladen.

(oase-gronau-losser.org/de)

 

Kalender

Op dit moment zijn geen nieuwe data beschikbaar.