Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

DE Deutsch
NL Nederlands

Hartelijk welkom op de Oase aan de Dinkel!

M

Adventstreffen

Beste leden en vrienden van de Oase,

Om elkaar niet uit het oog te verliezen, nodigen we u uit voor een samenzijn aan het begin van de adventstijd.

D e bijeenkomst vindt plaats op

1e advent 27 november 2022 om 15.00 uur

Hervormde Vereniging

Hoofdstraat 147

Overdinkel

Bij kaarslicht, Kaffee und Kuchen praten we over onze dagelijkse bezigheden en bereiden we ons voor op Kerst.

Ds. Greet Nijmeijer uit Overdinkel leidt een korte Vesper. We zingen een aantal kerstliederen, luisteren naar muziek

en zang van Hildegard van Bommel.

Kinderen kunnen tijdens de bijeenkomst kleuren, tekenen of knutselen.

Weet dat je welkom bent“

Wij verheugen ons op uw komst en meegebrachte lekkernijen voor bij de koffie/thee.

 

 

Oase

Oase
Op zondag 17 juli is Anne de Vries overleden. Een pracht mens! Hij heeft veel voor de Oase betekent.
Al vanaf het begin, in het Lagajaar 2003, is hij betrokken geweest. Als oprichter, bestuurslid,
vrijwilliger tijdens de vele activiteiten, de dinsdagmorgenwerkgroep, koffieschenken op zondag en
tot het laatst schreef hij de vele persberichten. Maar bovenal een verbinder voor iedereen aan beide
kanten van de grens. Anne we zijn je erg dankbaar.
Rietie Kenter heeft voor een deel de taken als pr. medewerker van de Oase overgenomen.
r.kenter@live.nl
Na de brand afgelopen zomer zijn met vereende krachten de blokhut en de schuurtjes opgeruimd.
In de ledenvergadering is besloten om verder te gaan met de activiteiten, waar we blij mee zijn.
Er wordt nu een plan gemaakt om op het terrein een gebouwtje te plaatsen, van waaruit we
koffie/thee kunnen schenken. Hopelijk is het klaar op 1e paasdag in 2023.
Mocht u nog een voorstel hebben of willen helpen als vrijwilliger, dan mag u contact opnemen met
een bestuurslid. Zie www.oasegronau-losser.org
Ondertussen is er elke zondag koffie/thee mit Kuchen. 13.00 uur- 17.00 uur.
Op zondag 2 oktober is er een klein Früchtefest. Er wordt appelsap geperst en de koffie staat klaar.
Op 1e adventszondag 27 november is er een bijeenkomst met een korte Vesper.
Zondag 8 januari 2023 lopen we de Driekoningenwandeling. De berichtgeving hierover kunt u volgen
in de media en op de website.
“Weet dat je welkom bent”
Namens  de Oase, Carlien Oldekamp

 

Früchtefest

Op 2 oktober vindt een klein fruitfestival plaats. De oase is geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Er is koffie en gebak.  Appelsap wordt hersteld. Zoals gewoonlijk is er ook uientaart.Alle leden en vrienden van de oase zijn uitgenodigd.

Oase geopend

Bij mooi weer is de oase op zondag geopend van 13:00 tot 17:00 uur. Iedereen is welkom. Bij regen blijft de oase gesloten.

brand op de Oase

Helaas brandde het vannacht op de oase. De twee achterste delen van de hut zijn volledig verbrand.
De voorste hut staat nog overeind, maar het dak is kapot. Bovendien stinkt alles naar rook. Op dit moment kan er helaas geen operatie plaatsvinden op de oase.

Oasefeuer am 1. Juli

Op 1 juli vindt om 19.00 uur weer een oasevuur plaats op het terrein van de oase aan het einde van de Dinkelstraße in Gronau.
Aanstaande vrijdag willen we samen zingen. Hildegard van Bommel begeleidt ons met de gitaar terwijl ze Duitse of Nederlandse liedjes zingt.
Het is fijn dat samen zingen na het coronaseizoen weer mogelijk is.
Iedereen is van harte uitgenodigd.

Weet dat je welkom bent!

Dinkeldienst 2022

Dinkeldienst 2022

Zondag 19 juni 2022 was er een mooie opkomst op het Oaseterrein bij Gronau voor de oecumenische Dinkeldienst. Voorgangers van alle gezindten – protestants, katholiek en Syrisch-Orthodox – uit Lonneker, Losser, Overdinkel en Glanerbrug hadden een mooie, gevarieerde viering voorbereid rond het thema Water & Droogte.

We vierden bij de Bron: er was aandacht voor Laudato Sí, voor veilig drinkwater en hygiëne in Afrika en voor de innerlijke droogte en dorst die we kunnen ervaren zoals de Samaritaanse vrouw bij de bron. We konden ons laven aan bemoedigende woorden uit de Schrift, aan levend water, schoon drinkwater én aan hemelwater.

Het koor Op Toon zong prachtig, jongeren van het Syrisch-Orthodoxe klooster zongen het Onze Vader in het Aramees en er was veel samenzang. De liederen sloten prachtig aan bij de lezingen en de overweging.

Vele vrijwilligers van de Oase, van de werkgroep en van alle geloofsgemeenschappen hebben meegewerkt aan een gastvrije bijeenkomst. Het was prachtig om te zien hoe het terrein volstroomde met mensen, er was koffie en door de kerkgangers meegebracht lekkers dat onder de tenten naar de mensen werd gebracht. En met vereende krachten waren tenten opgebouwd en stoelen neergezet die naderhand weer netjes werden opgeruimd.

Kortom, het was een gezegende zondag. Alle zegen komt van boven!

Oasefeuer 3 Juni 2022

Ons voedsel door de jaren heen

Vrijdagavond 3 juni vanaf 19.00 is er op de OASE aan de Dinkelstrasse in Gronau  een Oasefeuer. Deze keer is het thema “Ons Voedsel door de jaren heen”.

Henry Otter, stadsmoestuinder, voedselboskenner en vooral een van de kartrekkers van Herenboeren Twente zal een presentatie verzorgen over allerlei aspecten die met onze voedselvoorziening te maken heeft, zoals de ontwikkeling van onze grootschalige hedendaagse landbouw in de afgelopen 80 jaar, de hiermee gepaard gaande problemen zoals de uitstoot van stikstof en de invloed hiervan op de natuur, de opkomst van de biologische landbouw, het fenomeen Voedselbossen, biodiversiteit, het houden van bijen en het ontstaan van nieuwe vormen van landbouw.

In het bijzonder zal hierbij uitgebreid ingegaan worden op het nieuwe Nederlandse landelijke project Herenboeren, opgestart in 2016 in Boxtel. Hierbij gaat het om coöperatieve, kleinschalige en biologische boerderijen waarbij mensen zich kunnen aanmelden als lid en wekelijks een voedselpakket kunnen ophalen. Inmiddels zijn er in Nederland ruim 12 van dergelijke boerderijen werkzaam. Het plan is om op korte termijn ook in Twente een of meerdere Herenboerderijen op te richten.

Weet dat je welkom bent!

Oasefeuer am 20. Mai

Water wordt wereldwijd steeds schaarser.
Wat kunnen we eraan doen? Hoe kunnen we water besparen? Een korte introductie met foto’s vindt plaats.
Na afloop kan er gediscussieerd worden onder het genot van wijn en brood.

Kalender

Op dit moment zijn geen nieuwe data beschikbaar.