Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

Oase

Oase
Op zondag 17 juli is Anne de Vries overleden. Een pracht mens! Hij heeft veel voor de Oase betekent.
Al vanaf het begin, in het Lagajaar 2003, is hij betrokken geweest. Als oprichter, bestuurslid,
vrijwilliger tijdens de vele activiteiten, de dinsdagmorgenwerkgroep, koffieschenken op zondag en
tot het laatst schreef hij de vele persberichten. Maar bovenal een verbinder voor iedereen aan beide
kanten van de grens. Anne we zijn je erg dankbaar.
Rietie Kenter heeft voor een deel de taken als pr. medewerker van de Oase overgenomen.
r.kenter@live.nl
Na de brand afgelopen zomer zijn met vereende krachten de blokhut en de schuurtjes opgeruimd.
In de ledenvergadering is besloten om verder te gaan met de activiteiten, waar we blij mee zijn.
Er wordt nu een plan gemaakt om op het terrein een gebouwtje te plaatsen, van waaruit we
koffie/thee kunnen schenken. Hopelijk is het klaar op 1e paasdag in 2023.
Mocht u nog een voorstel hebben of willen helpen als vrijwilliger, dan mag u contact opnemen met
een bestuurslid. Zie www.oasegronau-losser.org
Ondertussen is er elke zondag koffie/thee mit Kuchen. 13.00 uur- 17.00 uur.
Op zondag 2 oktober is er een klein Früchtefest. Er wordt appelsap geperst en de koffie staat klaar.
Op 1e adventszondag 27 november is er een bijeenkomst met een korte Vesper.
Zondag 8 januari 2023 lopen we de Driekoningenwandeling. De berichtgeving hierover kunt u volgen
in de media en op de website.
“Weet dat je welkom bent”
Namens  de Oase, Carlien Oldekamp