Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

DE Deutsch
NL Nederlands

Dinkeldienst 2022

Dinkeldienst 2022

Zondag 19 juni 2022 was er een mooie opkomst op het Oaseterrein bij Gronau voor de oecumenische Dinkeldienst. Voorgangers van alle gezindten – protestants, katholiek en Syrisch-Orthodox – uit Lonneker, Losser, Overdinkel en Glanerbrug hadden een mooie, gevarieerde viering voorbereid rond het thema Water & Droogte.

We vierden bij de Bron: er was aandacht voor Laudato Sí, voor veilig drinkwater en hygiëne in Afrika en voor de innerlijke droogte en dorst die we kunnen ervaren zoals de Samaritaanse vrouw bij de bron. We konden ons laven aan bemoedigende woorden uit de Schrift, aan levend water, schoon drinkwater én aan hemelwater.

Het koor Op Toon zong prachtig, jongeren van het Syrisch-Orthodoxe klooster zongen het Onze Vader in het Aramees en er was veel samenzang. De liederen sloten prachtig aan bij de lezingen en de overweging.

Vele vrijwilligers van de Oase, van de werkgroep en van alle geloofsgemeenschappen hebben meegewerkt aan een gastvrije bijeenkomst. Het was prachtig om te zien hoe het terrein volstroomde met mensen, er was koffie en door de kerkgangers meegebracht lekkers dat onder de tenten naar de mensen werd gebracht. En met vereende krachten waren tenten opgebouwd en stoelen neergezet die naderhand weer netjes werden opgeruimd.

Kortom, het was een gezegende zondag. Alle zegen komt van boven!