Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

Adventsamenkomst

Op 27 november verzamelden zich circa 25 mensen in de Hervormde
Vereniging te Overdinkel om het begin van de Adventstijd te vieren.
Deze ontmoeting is ook bedoeld om elkaar in het de Oase
winterseizoen niet te veel uit het oog te verliezen. De ruinte was
aangenaam verwarmd en de kaarsjes op tafel gaven het geheel een
sfeervol aanzien. Na de koffie en zelfgebakken taart, met dank aan
o.a. Joop Hollink, opende een van de bestuursleden de bijeenkomst
met een woord van welkom. De korte meditatie had als thema
“advent “ met de vraag hoe verwachtingsvol we de adventsgedachte
vorm durven te geven in deze zeer bijzondere tijd. Vervolgens
werden er bekende Nederlandse en Duitse liederen gezongen die in
welke taal dan ook het verlangen naar vrede en geborgenheid
vertolken. Na nog een keer koffie of thee en elkaar goede feestdagen
te wensen vertrokken de laatste bezoekers maar moeilijk om de
sfeer en de warmte nog even vast te houden. Het volgende treffen is
gepland op zondag 8 januari in het nieuwe jaar voor de Drie
Koningen Wandeling.
We wandelen in een mooi natuurgebied op de Tankenberg. De start
is tussen 14.00 en 14.30 uur bij de familie Arends, Alleeweg 1, De
Lutte. Er is ruimte om de auto te parkeren, we raden aan om met
elkaar zoveel mogelijk te carpoolen. Meer informatie is binnenkort te
lezen in de media en op www.oasegronau-losser.org
Voor nu prettige feestdagen en een hartelijke groet van het
Oaseteam.