Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

DE Deutsch
NL Nederlands

Oasefuur 11.September 19.00 uur: Impact von 5G

Over 5G gesproken  …… feiten en meningen ……

Op vrijdagavond 11 september aanstaande is er een bijeenkomst op het Oaseterrein aan de Dinkelstrasse, net over de grens bij Glane.  Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle belangstellenden in de omgeving.

Gert de Wolf, lid van de Werkgroep 5G Oldenzaal, leidt deze avond in met beelden van een informatieavond van een werkgroep 5G uit Zutphen. Deze bijeenkomst werd op 6 juli jongstleden gehouden in Zutphen, vooral voor mensen die weinig of niets weten over 5G.

Er wordt helder uiteengezet wat electromagnetische energie is, wat 1G, 2G, 3G, 4G en 5G is en hoe het zit met de veiligheid em gezondheid voor de burgers.

Na de pauze is er gelegenheid tot uitwisseling van gedachten met elkaar over de uitrol van 5G in Nederland en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid en privacy voor de burgers.

Je bent van harte welkom.