Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

Paasmorgenviering 2019 op het Oaseterrein

Zoals gebruikelijk begon het Oaseseizoen weer op de eerste Paasdag.’s Morgens als het nog donker is komen bezoekers naar de Oase om gezamenlijk in de koude buitenlucht na te denken over de opstanding van Jezus. Via een sfeervol verlicht pad zoeken we de weg naar de plaats van samenkomst. De voorgangers o.l.v. Pfarrer Bartkowski lezen teksten, daarna luisteren we naar een uitleg en het Posaunenchor begeleidt de zang. We hebben allemaal een lichtje aangestoken aan de grote Paaskaars en zo hopen we wat licht te brengen in deze roerige wereld. Wat we dan nog niet weten is; dat er in deze morgen verschrikkelijke aanslagen worden gepleegd in Sri Lanka. Met het steeds meer en luider zingen van vogels, wordt het langzaam licht en zien we de zon opkomen als teken van hoop..

Na afloop van de bijeenkomst gaan we ieder met zijn eigen gedachten naar een verwarmde ruimte  waar de tafels zijn gedekt voor een gezamenlijk en goed verzorgd Paasontbijt.

Het seizoen is begonnen ! met dit jaar als thema : “Zeg gewoon wat vaker dankjewel”.

Hartelijke groet van het Oaseteam.

Namens hen Carlien Oldekamp