Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

DE Deutsch
NL Nederlands

Uitnodiging Jaarvergadering Oasevereniging 2018

Beste leden, vrienden en belangstellenden.

Het voorjaar kondigt zich weer aan, voor het bestuur van de Oasevereniging reden om de werkzaamheden weer op te starten te beginnen met een jaarvergadering.

We komen op 13 maart vanaf 19.30 uur bij elkaar
in het Walter Thiemann Haus in Gronau

Na een woord van welkom en een korte meditatie volgt een overzicht en evaluatie van het afgelopen seizoen. Daarna doen de penningmeester en de kascontrolecommissie verslag van de financiële situatie. Het volgende onderwerp gaat over de bestuurssamenstelling.

Als laatste en misschien wel belangrijkste aandachtspunt zijn de mededelingen en de discussie over de invulling van het komende seizoen, wat begint met de vroege Paasochtend bijeenkomst en eindigt met het oogstfeest in oktober. De Oase is van ons allemaal en daarom zien wij als bestuur graag een goede opkomst, want alleen samen kunnen we er weer een mooi seizoen van maken.

Voor nu een hartelijke groet van
Marlies Gartmann bestuursvoorzitter.