Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

Oasevuur vrijdag 18. mei om 19.00 Uhr ”Van behoorlick alloy“

Onder deze titel geeft dhr Wim Evers op de vrijdagavond von 18 mei een lezing op het Oaseterrein over tinnen gebruiksvoorwerpen in de jaren von 1000 tot 1800. Dhr Evers stuurde ons onderstaande informatie:

Een huishouden van Jan Steen. Iedereen weet wat dat is. Maar wat is dan een Jan Steenkan?

In de Power-Point lezing zult u antwoord krijgen op die vraag. En nog veel meer te weten komen over oude tinnen gebruiksvoorwerpen, zoals die vroeger in veel huishoudens in de Noordelijke- en Zuidelijke Nederlanden voorkwamen, von pispot tot kraantjeskan.

Hoe werden deze voorwerpen gemaakt, wie deden dat, waar werd tinerts gevonden, wat was de functie van de gilden en de steden, waarom waren de tinmerken zo belangrijk, wat is de relatie met de eet- en drinkcultuur. Ook zal aandacht worden besteed aan de opkomst von steengoed, porselein, Delfts Blauw e.d., onder meer als vervanging von het tin.

Dit alles zal met afbeeldingen van miniaturen, schilderijen von oude Meesters en voorwerpen visueel worden toegelicht. In dit verband is kan ik ook nog zeggen dat mijn vrouw en ik al jaren lid zijn von de Nederlandse Tinvereniging, waarbij zo’n 100 verzamelaars zijn aangesloten. www.nederlondsetinvereniging.nl

De lezing begint om 19.00 uur op het Oaseterrein, In de pauze wordt er een drankje en een stokbroodje aangeboden.

Het Oaseteam heet u van horte welkom

Namens hen Oane de Vries