Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

DE Deutsch
NL Nederlands

Oase jaarvergadering 2018

Dinsdag 13 maart hebben we in het Walter Thiemann Haus in Gronau onze jaarlijkse ledenvergadering  gehouden.  Een goede bijeenkomst waar het reilen en zeilen van de Oase werd besproken. Het jaarthema voor 2018 is: Open deuren Open harten. Het komende seizoen zullen deze woorden vaak bij allerlei gelegenheden weer aan de orde komen. Ook verwijzend naar de doelstellingen van de Oasevereniging.

Na een woord van welkom gaf voorzitter Marlies aan de hand van geprojecteerde beelden aandacht aan het verloop van het jaar 2017. Aan de orde kwamen: De zondagse evenementen, het Oasefeuer op de vrijdagavond, de vakantiespelweek, de Braziliaanse jongeren die in een theatervoorstelling hun dagelijks leven aan de orde stelden. Maar ook het werk van de werkgroep die het terrein en de gebouwtjes bijhield, De kleuterscholen die geregeld een week op de Oase verbleven en daar genoten van de natuur en de speelplaatsen om hen heen.

De schommel is aan het eind van het jaar hersteld en kan nu weer als duoschommel gebruikt worden.

Ook de stamtafel onder de appelboom kreeg aandacht deze werd vaak bezet door wekelijkse bezoekers, maar ook zomaar voorbijkomende gasten streken hier neer en waren vaak verbaasd over deze mooie plek aan de Dinkel. Tenslotte gaf de voorzitter aandacht aan de Werelddag maar ook aan het Oogstfeest als afsluiting van het seizoen, beide werden goed bezocht.

 

Penningmeester Roel Kuijer deed verslag van de uitgaven en inkomsten en kreeg zowel van de controlecommissie als de vergadering goedkeuring voor de cijfers en het financieel beleid in 2017.

Tijdens de herverkiezing en nieuwe verkiezing is het bestuur met twee nieuwe leden weer op volle sterkte gebracht. Deze keer is een jong echtpaar uit Gronau aangetreden die zich samen met het zittende bestuur in willen zetten voor de Oase.

Onder grote dankzegging hebben we afscheid genomen van bestuurslid Birgit i.v.m. haar verhuizing komende zomer.

Daarna kwam het concept programma 2018 aan de orde en mededelingen over de  vernieuwde website. Er zijn aanvragen van verschillende scholen om weer gebruik te mogen maken van het terrein. Op 1e paasdag begint het seizoen ’s morgens vroeg om 6.00 uur met een Paasviering om vanuit het donker langzaam naar het licht van de opgaande zon de opstanding van Jezus te gedenken. Daarna ontbijten we gezamenlijk in het gebouw van de GronauerTafel ( voedselbank )aan de Zollstrasse 10.Op 2e paasdag is er ’s middags een dansfestijn Sacred Dance.

Het verdere programma komt op de website en wordt naar de verschillende media gestuurd.

Vanaf 1e paasdag is er elke zondag  weer gelegenheid om gezellig van koffie/thee met koek te genieten op het rustgevende Oaseterrein. Het welkomsteam is er klaar voor van 11.00 uur tot 17.00 uur. Vanaf dit jaar is er aan het eind van de zondag geen dagafsluiting meer gepland , om reden dat daar weinig behoefte meer aan is en bij gebrek aan voldoende voorgangers.

Het programma voor de vrijdagavond in de even weken is nog niet helemaal gereed. Dit jaar is het 15 jaar geleden dat in het LAGA jaar op de Oase voor het eerst activiteiten werden georganiseerd. Hier willen we wat aandacht aan besteden. Volg daarvoor ook onze berichten op de website en in de media.

Onder dankzegging en een goed gevoel dat er vrijwilligers zijn om de Oase in stand te houden wordt de  vergadering gesloten.

Dit verslag is in samenwerking door Carlien Oldekamp en Oane de Vries opgesteld.