Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

Adventsamenkomst

Op 3 december de eerste Adventzondag verzamelden zich circa 40 mensen in de Hervormde kerk van Glanerbrug om het begin van de Adventstijd te vieren.

Deze ontmoeting is ook bedoeld om elkaar tussen de Oase zomerseizoenen niet te veel uit het oog te verliezen. De kerk was aangenaam verwarmd en de kaarsjes op tafel gaven het geheel een sfeervol aanzien. Na de koffie en koek opende een van de bestuursleden de bijeenkomst met een woord van welkom. De korte meditatie had als thema “geloof en beleving“ met de vraag hoe verwachtingsvol we de adventsgedachte vorm durven te geven. Vervolgens werden er Nederlandse en Duitse gedichten gelezen en klonken de bekende liederen die in welke taal ook het verlangen naar vrede en geborgenheid vertolken. Na het elkaar goede feestdagen te wensen vertrokken de laatste bezoekers maar moeilijk om de sfeer en de warmte nog even vast te houden. Het volgende treffen is gepland op zondag 7 januari in het nieuwe jaar voor de Drie Koningen Wandeling, maar daarover later meer.

Voor nu een hartelijke groet van het Oaseteam

Namens hen Anne Oane de Vries.