Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

DE Deutsch
NL Nederlands

Werelddag/Eine Welttag 19 juni 2016 op de Oase

Jaarlijks organiseert de Oasevereniging een Werelddag / Eine Welttag op het Oaseterrein.

Het zijn themadagen waarin aandacht wordt gegeven aan mensen in nood, zoals bv. in de arme gebieden in het noorden van Brazilië waar hulp wordt geboden o.a door Franciscanen die worden opgeleid en uitgezonden vanuit het klooster Bardel. Het gaat ook over misstanden die wij in het Westen veroorzaken door ons consumentengedrag. Voorgaand jaar was het gebruik en misbruik van water het speerpunt. De werkgroep die de voorbereiding en uitvoering voor haar rekening neemt nam dit jaar een actueel probleem onder de loep, namelijk het vluchtelingenvraagstuk.

De gedachte was de in onze regio verblijvende vluchtelingen een stem te geven door hun verhaal te laten vertellen. Daar is moed voor nodig, maar sommigen onder hen waren blij met dit initiatief

Zij kwamen niet alleen vertellen over hun vlucht, maar ook over het gemis van hun vaderland en hun cultuur en de wijze van integreren in onze samenleving. Daar lieten ze het niet bij, zij kookten ook allerlei gerechten voor de bezoekers  en lardeerden de dag met uitheemse muziek maar ook liepen er dieren rond zoals Lama’s uit Zuid Amerika. De belangstelling was groot, in de middag telde uw tekstschrijver ca 150 bezoekers. Het was een zonnige dag en wie onwetend het terrein op kwam veronderstelde in een feestprogramma terecht te komen. Eigenlijk was dat ook zo, want de hoofdrolspelers die weinig hebben, wisten veel te geven. Wie over internet beschikt verwijzen wij graag naar onze site //oase-gronau-losser.org/ waar fotograaf Klaus Damaske met een kleine fotorapportage de sfeer van deze dag heeft weten vast te leggen. Desgevraagd zeggen enkele bezoekers; deze dag heeft weer bijgedragen aan het besef dat veel mensen in nood verkeren. De vluchtelingen in kwestie waren enthousiast met het initiatief en verlangen naar herhaling. Denk ook aan het Oase-jaarthema “Weite Wirkt“, vrij vertaald geef jezelf en anderen ruimte om aan een menswaardig bestaan bij te dragen. Dat kan op velerlei manieren, roep je eigen creativiteit te hulp en laat je hart spreken. 

Hartelijke groet van het Oaseteam

Namens hen Oane de Vries.