Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

Uitnodiging Jaarvergadering Oasevereniging 2015

We komen op 16 maart vanaf 19.30 uur bij elkaar in de ontmoetingsruimte van de Baptisten in Gronau Adres: Essenstrasse 1-5 in Gronau.

Beste leden en vrienden van de Oase

Het voorjaar kondigt zich voorzichtig aan, voor het bestuur van de Oasevereniging  reden om de werkzaamheden weer op te starten te beginnen met een jaarvergadering voor de leden en vrienden van de Oase.

We komen op 16 maart vanaf 19.30 uur bij elkaar in de ontmoetingsruimte van de Baptisten in Gronau  Adres: Essenstrasse 1-5 in Gronau.

De Agenda ziet er als volgt uit:

1 Opening en begroeting
2 Inleiding door een Pastor
3 Jaaroverzicht 2014
4 Financieel overzicht en begroting
5 Verslag van de kascontrolecommissie

6 Bestuursverkiezing en herverkiezing:
a/ Kiezen van een verkiezingsleider
b/ Vice voorzitter
c/ Penningmeester
d/e/f  Drie Algemene bestuursleden
e/ Nieuw lid voor de kascontrolecommissie

7/ Informatie over het concept jaarprogramma 2015
8/ Rondvraag en sluiting

Weet dat je welkom bent

Namens het Oaseteam
Marlies Gartmann voorzitter