Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

Paasmorgen 2015 op de Oase

Het was koud en nog donker in de vroege ochtend van de eerste Paasdag. Op het Oaseterrein aan de Dinkel verzamelden zich al zo’n 50 a 60 warm geklede personen om de vroege Nederlands Duitse openluchtviering mee te maken.

Een rij van lichtjes markeerde het pad naar de plaats van samenkomst. Vanuit het donker hoorde je stemmen met de boodschap van het naderende licht. Er werd in stilte gebeden en de aanwezigen zongen de aloude Paasliederen. Daarna werd het Paasevangelie gelezen. In de meditatie werd stilgestaan bij de recente vliegtuigrampen en de vele oorlogen.

Ook The Passion het in Enschede in beeld gebrachte eigentijdse verhaal over het lijden en sterven van Jezus kreeg aandacht evenals de menselijke gevolgen van de vuurwerkramp. Het lijden is niet voorbij, nog steeds  zijn er mensen op de vlucht, is er sprake van onrecht mishandeling en oorlogsgeweld.

Intussen gloorde op de Oase het ochtendlicht aan de horizon, een zekerheid die ook Christenen over de hele wereld als teken van hoop en vertrouwen met zich meedragen. Na de viering stond in een verwarmde ruimte een paasontbijt klaar en spraken mensen over het aloude maar steeds weer bijzondere van de boodschap van Pasen.

Een hartelijke groet van het Oaseteam

Marlies Gartmann
Bestuursvoorzitter van de Oasevereniging