Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

DE Deutsch
NL Nederlands

Korte impressie van de werelddag van 31 mei 2015 op de Oase

De Oasevereniging heeft het welzijn van mens, dier en natuur in haar doelstellingen staan om daarmee enigszins gestalte te geven aan ons rentmeesterschap.

De Oasevereniging heeft het welzijn van mens, dier en natuur in haar doelstellingen staan om daarmee enigszins gestalte te geven aan ons rentmeesterschap. Het resultaat van de inspanning valt moeilijk te meten, maar wel is het zo, dat je na een bezoek aan een Oase-evenement vaak met een stukje meer bewustwording naar je huis terugkeert.

Eens per jaar besteedt het Oaseteam tijdens de “werelddag” extra aandacht aan probleemsituaties in achterstandsgebieden. Voorgaand jaar belichten we in dit verband de schrille tegenstellingen tussen het geldverslindende WK voetbal in Brazilië en de bittere armoede in de binnenlanden.

Dit jaar was de aandacht gericht op het gebruik en misbruik van water. Het is voor ons bijna ondenkbaar dat meer dan een miljard mensen geen goed drinkwater en een fatsoenlijk toilet hebben, terwijl wij vaak achteloos onze ontlasting wegspoelen met kostbaar drinkwater.

Bezoekers die in arme landen zijn geweest vertelden zondag over hun ervaringen en schrijnende toestanden aldaar. Op zo’n dag als deze ontmoet je mensen die moe zijn van alle ellende waarmee je dagelijks wordt geconfronteerd via de media, maar ook mensen die het als hun missie zien om te helpen waar dat kan. Zo trof je ook dit jaar welzijnswerkers in hun stands aan die met hulpprojecten ondersteuning bieden in Kongo, Niger en de binnenlanden van Brazilië.

Ook vertelden bezoekers in een kringgesprek over hun ervaringen met het bouwen van composterings-toiletten. Goed bedacht en heel grappig was het voet en handbalspelletje waar een Closetpot als balvanger diende. Verder waren er fluitspelende kinderen te horen, kon je lama’s aaien en werd als lunch een eenvoudige Indiase maaltijd aangeboden. Het weer viel alleszins mee tot het einde van de dag toen tijdens een korte vesper werd stilgestaan bij wat we aan rijkdom hebben, maar vooral wat we er mee doen.

Als bestuur bedanken wij alle mensen die een steentje hebben bijgedragen om de bezoekers te vermaken, te verwennen en weer een beetje wakker te schudden.

Anne Oane de Vries