Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

Kinderspelen 2015 op de Oase

 

In de week van 6 tot 10 juli  vonden weer de jaarlijkse vakantie kinderspelen op de Oase plaats.De spelen zijn bedoeld om kinderen die niet gemakkelijk met vakantie kunnen een plezierige week te bezorgen . In een mix van Duitse en Nederlandse kinderen namen in totaal 36 kinderen tussen de 6 en 12 jaar deel aan dit zomerevenement. Het is ieder jaar weer grappig om te zien dat taalverschillen nauwelijks een rol spelen, zonder of met weinig woorden begrijpen de kinderen elkaar prima. De oudste kinderen mixen er soms wat Engelse woorden door die ze samen verstaan. De dag begint steeds met het gezamenlijk klaar maken en eten van een ontbijt waarna de activiteiten  beginnen. Als er groepjes zijn gevormd, een beetje afgestemd op de leeftijd kun je afwisselend kiezen voor creatief bezig zijn (bv timmeren, schilderen handwerken solderen enz’ ) maar je kunt ook vrijuit of een spel spelen, helpen in de keuken, kersen plukken, pizza bakken enzovoort. Het is opvallend hoe relaxt het allemaal gaat en dat is zeker ook te danken aan de leiding die er ook duidelijk plezier in heeft. Supervisor Marlies Gartmann zegt dat er ook dit jaar meer vraag was dan plaatsen maar  de ervaring heeft geleerd dat een groep van ca 35 kinderen nog de gelegenheid biedt om ook voor ieder kind apart aandacht te hebben. Rond het middaguur komt alles weer samen voor de lunch , waarna de activiteiten zich herhalen tot de namiddag, dan komen de kinderen weer samen om een thema te beleven , dit jaar is dat “Het begin “ Aan het eind van elke dag, wordt een pakket uitgepakt. Het bevat elementen uit het Bijbelboek Genesis: bijvoorbeeld , licht en donker, land en water. De religieuze inhoud van het werk is belangrijk voor  de organisatoren, immers zij zijn vaak lid van een kerkgemeenschap. En dan aan het eind van de week komen de ouders en verzorgers langs voor een gezellige barbecue en om de werkstukken te bewonderen en de verhalen te beluisteren. Een paar kinderen hebben nog een vraag en die luidt: Waarom duurt het maar 1 week. Een beter compliment is nauwelijks denkbaar.

Hartelijke groet van het Oaseteam

Tekst Oane de Vries