Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

DE Deutsch
NL Nederlands

Impressie voorjaarsvergadering 2015 Oasevereniging

Op de avond van 16 maart waren we te gast bij de Baptistengemeente aan de Eschenstrasse in Gronau. Circa 30 leden en vrienden van de Oase verzamelden zich om de startvergadering 2015 mee te maken. […]

Opening

Op de avond van 16 maart waren we te gast bij de Baptistengemeente  aan de Eschenstrasse in Gronau.

Circa 30 leden en vrienden van de Oase verzamelden zich om de startvergadering 2015 mee te maken.

Voorzitter Marlies Gartmann heette iedereen van harte welkom en bedankte alvast de mensen van de Baptistengemeente voor de gastvrijheid waarmee we werden ontvangen.

Inleiding

Het jaarthema voor dit seizoen luidt: “Met hart en ziel vieren en verbinden” Mevrouw Ester Scheer predikant van de Hervormde gemeente in Glanerbrug  sprak in haar inleiding over “Er helemaal voor gaan“.

Dat houdt heel wat in, met alles wat je in je hebt ergens voor gaan,  In deze omvangrijke opdracht mag je jezelf zijn in verbinding  met God en medemensen, en dat ook samen vieren.

Jaaroverzicht 2014

Voorzitter Marlies  Gartmann en bestuurslid Carlien Oldekamp noemden vergezeld van diabeelden  in vogelvlucht de  evenementen van het voorbije jaar. Van bijna alle gebeurtenissen kan u een samenvattend verslag lezen in de Kerk en Parochiebladen en deze tekst werd ook op de Oasesites geplaatst. Het is overduidelijk; de Oase zou al lang niet meer bestaan zonder de vrijwilligers die jaar in jaar uit naast het bestuur zorgen voor de voorbereiding en uitvoering van de seizoensevenementen. De dank is dan ook groot voor iedereen die zijn of haar steentje bijdroeg.

Financieel overzicht 2014 en begroting 2015

Penningmeester Roel Kuijer gaf een toelichting bij het uitgereikte overzicht en kwam tot de conclusie dat er het komende jaar minder inkomsten verwacht worden t.g.v. een teruglopend aantal leden en stijgende uitgaven voor materialen en diensten. Ondanks de wat slechtere financiële vooruitzichten kon het boekjaar 2014 nog worden afgesloten met een klein batig saldo. Zowel de leden van de kascontrolecommissie als ook  de aanwezige leden spraken hun waardering  uit voor het werk van de penningmeester en stemden in met het gevoerde beleid. De heer Bert ter Mors zal het komende jaar deel uit maken van de kascontrolecommissie.

Bestuursamenstelling  2015 (na mutaties)

NaamFunctieToelichting
Marlies GartmannVoorzitterGeen verkiezingsjaar
Dini EngbersGaande Vice voorzitterBeëindigd haar zittingsperiode
Carlien OldekampNieuwe vicevoorzitterMet meerderheid van stemmen verkozen
Roel KuijerPenningmeesterMet meerderheid van stemmen herkozen
Sigrid HentschelNotulistGeen verkiezingsjaar
Bernd Baumgartner2e notulistMet meerderheid van stemmen herkozen
Oane de VriesAlgemeen bestuurslidGeen verkiezingsjaar
Gabi DreesAlgemeen bestuurslidMet meerderheid van stemmen herkozen
Birgit Langenbusch-EbertAlgemeen bestuurslidGeen verkiezingsjaar
Esther ScheerAlgemeen bestuurslidToegetreden en unaniem gekozen

We nemen deze avond afscheid van Dini Engbers als bestuurslid en van Mario Ranke als beheerder.

De voorzitter spreekt haar waardering uit voor de inzet van beide medewerkers en hoopt hun nog vaak als bezoeker op het Oaseterrein aan te treffen . Voor haar zijn er bloemen , voor hem een flesje wijn.

Programmering 2015

Naast de openstelling op zondagen van 11 tot 17.00 uur met aansluitend een korte vesper vanaf ca eind april zijn op onderstaande data evenementen gepland.

Nadere invulling volgt t.z.t.

  • 11 januari Drie koningen wandeling (ligt reeds achter ons )
  • 5 en 6 april Paasweekend
  • 14 mei Hemelvaart
  • 24 en 25 mei Pinksterweekend
  • 31 mei Werelddag
  • 20 juni Kerkendag/nacht NL  (Oase ook deelnemer)
  • 21 juni Dag van de KonfiKids en Bergfest
  • 6 tot 10 juli Kinderspeelweek
  • 4 oktober Oogstfeest / Fruchtefest

Op de vrijdagavond van 17 april  wordt het eerste Oasevuurtje ontstoken , daarna herhaalt zich dat in de even weken op vrijdagavond vanaf 19.00 uur. Binnenkort worden de avond thema’s bekend gemaakt

Rondvraag en Sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Na een dankwoord van de voorzitter wordt de avond besloten met samenzang

Verslag Anne Oane de Vries