Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

Uitnodiging Jaarvergadering 2014

Voor leden en vrienden van de Oasevereniging

Locatie: Parochiehuis naast de RK kerk aan de Kerkstraat in Glanerbrug.

Datum en tijd maandag 10 maart vanaf 19 uur


Voor leden en vrienden van de Oasevereniging

Locatie: Parochiehuis naast de RK kerk aan de Kerkstraat in Glanerbrug.

Datum en tijd maandag 10 maart vanaf 19 uur

Agenda

01 / Opening en begroeting:  
Voorzitter

02 / Inleiding:
Oasepastor Heike Bergmann

03 / Jaaroverzicht 2013
Voorzitter

04 / 05  Financiën:
-Financieel overzicht en begroting   
-Verslag van de kascontrole commissie 
– ( Decharge / Entlastung ) financieel beleid

06 / Verkiezingen:
a / -Kiezen van een verkiezingsleider

b / Aftredend en herkiesbaar:
-Marlies Gartmann bestuursvoorzitter
– Algemeen bestuurslid 

c / Aftredend en niet herkiesbaar
-Algemeen bestuurslid
-Lid van de kascontrolecommissie 

d / Voordragen en kiezen
– Algemeen bestuurslid
-Lid van de kascontrolecommissie

07 / Programma 2014
Informatie en bespreking van de plannen en de mogelijkheden

08 / Rondvraag en sluiting 

Weet dat je welkom bent
Marlies Gartmann bestuursvoorzitter Oase