Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

Prijs voor de Oase

Onder het motto “Kick for one World” werd in juni van dit jaar voetbal gespeeld tijdens de OASE werelddag. Er werd gespeeld met meerdere doelen waaronder een “werelddoel” als uitbeelding van: “Samen voor meer eerlijkheid en een fatsoenlijk leven”.


Onder het motto “Kick for one World” werd in juni van dit jaar voetbal gespeeld tijdens de OASE werelddag. Er werd gespeeld met meerdere doelen waaronder een “werelddoel” als uitbeelding van: “Samen voor meer eerlijkheid en een fatsoenlijk leven”.

Alle bezoekers werden uitgenodigd om mee te spelen. Het initiatief is opgemerkt door een commissie van het jubilerende Bisdom Munster en de Oase was daarmee op zaterdag 27 september j.l een van de organisaties die een prijs mocht ontvangen.

//www.oase-gronau-losser.org/images/stories/preisverleihung.jpg

Bisschop Dr Christoph Hegge sprak de Oasevertegenwoordigers waarderend toe en reikte een prijs uit van € 750.=. Voorgaand jaar mocht de Oasevereniging de “zandkorrelprijs” van de gezamenlijke Evangelische kerken ontvangen en enige jaren daarvoor de “People to People Euregioprijs. Het doet het Oaseteam goed dat de doelstelling om het samenwerken over grenzen heen tussen mensen te stimuleren ook buiten onze regio wordt opgemerkt.