Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

Impressie voorjaarsvergadering Oasevereniging 2014

Opening

Rond de 30 belangstellenden verzamelden zich op de avond van 10 maart in het Parochiehuis aan de Kerkstraat in Glanerbrug voor de startvergadering van het nieuwe Oaseseizoen 2014. Voorzitter Marlies Gartmann sprak een welkomswoord. […]


Opening

Rond de 30 belangstellenden verzamelden zich op de avond van 10 maart in het Parochiehuis aan de Kerkstraat in Glanerbrug voor de startvergadering van het nieuwe Oaseseizoen 2014. Voorzitter Marlies Gartmann sprak een welkomswoord. […]

Meditatie

Oasepastor Heike Bergmann refereerde in haar inleiding aan de carnavalsperiode, de symboliek van het askruisje en de vastentijd. Na een periode van uitbundigheid een periode van bezinning en inkeer.

Ze las een gedicht van Mascha Koleko waarin wordt weergegeven dat het leven onzeker is, waarin blijdschap en verdriet elkaar afwisselen maar wees niet bang, geloof in het wonder en put daar kracht uit, Bedenk dat je misschien wel onverwacht afscheid van het leven moet nemen. Sage nicht mein. Es ist alles geliehen ( geleend ) Leer uit de Bijbel en van elkaar om onzekerheid om te zetten in kracht en liefde voor elkaar.

Jaaroverzicht

Vervolgens blikte de voorzitter met gelezen tekst en geprojecteerde beelden terug op het achter ons liggende jubileumjaar met als hoogtepunt het feestweekend in juni. Er was veel voorbereiding voor nodig en het heeft extra geld gekost maar een grensoverschrijdend en oecumenisch project wat slechts een 1 jarig plantje zou zijn, bestaat al 10 jaar en is voorlopig nog niet uitgebloeid. Het bestuur bedankt iedereen die een helpende hand uitstak . Het was de moeite meer dan waard.

Financiële verantwoording

Het is even een overgang om van bezinning en vreugdevol terugblikken verder te gaan met praktischer zaken.

Het financieel overzicht werd voorgelezen. Daarna was het woord aan de financiële controleurs, zij waren positief over de deugdelijkheid van de boekhouding maar plaatsten wel de opmerking dat de uitgaven in 2013 die de inkomsten met ca €4000.= overschrijden fors te vinden. De voorzitter reageerde hierop door te zeggen dat jaren van spaarzaam beheer dit mogelijk en verantwoord maakte. Helaas hebben “bedelbrieven” naar bedrijven en instellingen in voorgaande jaren weinig respons gegeven. Wie ons kan helpen dat te verbeteren is van harte welkom. De aanwezigen steunden desgevraagd het gevoerde financiële beleid.

Verkiezingen

Voorzitter Marlies was volgens schema aftredend en herkiesbaar en werd met meerderheid van stemmen herkozen, dat was ook voor bestuurslid Anne Oane de Vries van toepassing. Stefan van Delden stelde zich niet meer beschikbaar voor een volgende periode. Als nieuw bestuurslid werd Birgit Ebert gekozen.Klaus Damaske beëindigde zijn 2 jarige periode als lid van de financiële controlecommissie en kreeg daarvoor dank van de voorzitter. Simone Ranke neemt deze taak over. Aansluitend werd met een Duits Nederlands dankwoord en cadeaus in de vorm van een boek en een ingelijste fotocollage afscheid genomen van Stefan van Delden. Stefan was al in de voorbereidingsperiode in 2002 actief en is dat tot op heden in verschillende functies gebleven. Hij is door het huidige bestuur benoemd tot erevoorzitter en blijft beschikbaar voor het coördineren van de zondag vespers.

Plannen voor het nieuwe seizoen

De voorzitter presenteerde vervolgens het voorlopige programma 2014 waar na de eerste publicatie alweer wijzigingen in moeten worden aangebracht. De specifieke invulling van de verschillende evenementen zullen tijdig bekend gemaakt worden Een heikel punt is de vrijwilligersbezetting, het meest nijpende is de onderbezetting in het welkomsteam en het vinden van aanvulling in de beheerstaken. Na opheldering van een misverstand blijkt de heer Kristian Leefkens beschikbaar om zich in deeltijd in te werken in een beheersfunctie. Ter versterking van het welkomsteam melden zich vooralsnog geen nieuwe vrijwilligers.

Rondvraag en Sluiting

Alles wat vragen opleverde is tijdens de vergadering aan de orde gekomen. Rest de voorzitter iedereen te bedanken voor komst en inbreng. Met de nodige improvisatie hopen we er weer een waardig Oaseseizoen aan toe te voegen.

Voor nu een hartelijke groet van het Oaseteam
Anne Oane de Vries