Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

“Zoutkorrel” voor de Oase

De gezamenlijke Evangelische kerken in Westfalen geven sinds 1994 jaarlijks een geld en aandachtprijs “Salzkornpreis” uit aan vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor vrede, dialoog en respect voor de schepping.


De gezamenlijke Evangelische kerken in Westfalen geven sinds 1994 jaarlijks een geld en aandachtprijs “Salzkornpreis” uit aan vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor vrede, dialoog en respect voor de schepping.

//www.oase-gronau-losser.org/images/stories/salzkorn-1.jpg

Tot de prijswinnaars behoren dit jaar een Vluchtelingenorganisatie uit Gladbeck, een Muziekvereniging uit Lubeck die zich inzetten voor jonge mensen in Palestijnse gebieden en de grensoverschrijdende en oecumenische Oasevereniging. Op zaterdag 19 oktober werden de prijzen uitgereikt in de Christuskerk van Gladbeck. Het werd een mooie dag, niet alleen het weer werkte mee, maar ook de hartelijke ontvangst,de feestelijke en bezinnende kerkdienst en de prijsuitreiking met warme woorden van de mensen van de prijsgeversorganisatie.

//www.oase-gronau-losser.org/images/stories/salzkorn-3.jpg

De viering in de kerk had als thema “Overwin het boze met het Goede” door te proberen een zoutkorreltje te zijn voor de smaak van het leven van medemensen. Na de kerkdienst presenteerden de drie organisaties zich met beelden en verhalen over hun doelstellingen en initiatieven. Als je de mensen uit Lubeck hoorde vertellen over hun inzet voor jonge mensen in de bezette Palestijnse gebieden en weet maar opnieuw hoort welke hobbels vluchtelingenorganisaties moeten nemen om voor geweld gevluchte mensen een menswaardig bestaan te geven in hun nieuwe woonwereld, dan voelt de Oaseorganisatie als een heel klein zoutkorreltje in een vredig grensgebied.

//www.oase-gronau-losser.org/images/stories/salzkorn-2.jpg

In de toespraken werden de Oasevrijwilligers gefeliciteerd omdat zij al 10 jaar lang kans zien een plek onder “de open hemel” te bieden voor dialoog en recreatie aan mensen van verschillende nationaliteiten en geloofsovertuiging. Na het officiële gedeelte nodigde een internationale kookgroep van de bovengenoemde Vluchtelingenorganisatie ons uit voor een heerlijke maaltijd samengesteld uit gerechten van de verschillende landen van herkomst. Als bestuur en vrienden van de Oasevereniging die in 2011 ook reeds de “People to People” Euregio prijs mochten ontvangen zijn wij zeer verheugd en dankbaar om ook nu aan het eind van het jubileumseizoen 2003-2013 deze prijs in ontvangst te mogen nemen en zullen proberen nog lang een “zoutkorreltje” te zijn.

Voor nu een hartelijke groet van bestuur en medewerkers van de Oase
Namens hen Anne Oane de Vries

//oase-gronau-losser.org/images/stories/salzkorn-4-klein.jpg