Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

Jubileumlied

JUBILEUMLIED 10 JAAR OASE 2003 – 2013


JUBILEUMLIED 10 JAAR OASE 2003 – 2013

1 / Het begon zoveel jaren geleden met LAGA,
Het was toen nog 2003
Draai om dan je ruggen en zoek naar de ogen,
van buren en mensen en zie .
Kijk uit naar elkaar en word wakker geroepen,
begrip is daar echt geen taboe.
Nu 10 jaren later je slaat er geen flater
T’ is vriendschap geworden en hoe

Refr.:  Auf der Oase da sind wir beisammen,
sind nicht geschieden nach Alter noch Rang
Alle sind dort willkommen zusammen
Dort  mischen Sprachen – sich zu einem Klang!

2 / De Dinkel die stroomt er, een wandelaar loopt er,
de horizon reikt over ‘t land.
Je ziet er contouren, er werken nog boeren,
hun hart aan het landschap verpand.
D’Oase een plekje om steeds te ontmoeten
De koffie die staat er vaak klaar
De ernst en de luim zijn daar steeds weer te vinden
Grens- gangers begroeten elkaar

Refr.:  Auf der Oase da sind wir beisammen,
sind nicht geschieden nach Alter noch Rang
Alle sind dort willkommen zusammen
Dort  mischen Sprachen – sich zu einem Klang!

3/ Je vindt de OASE, je blijft je verbazen,
dat mensen daar graag willen zijn.
Alles heeft waarde, de mens en de aarde,
Het vuur is daar warm en ook fijn
Zolang mensen werken hun vriendschap versterken
Is er nog – geen einde in zicht
Blijf zoeken en vinden vraag God te verbinden
Wees blij met elk vredes – bericht

Refr.:  Auf der Oase da sind wir beisammen,
sind nicht geschieden nach Alter noch Rang
Alle sind dort willkommen zusammen
Dort  mischen Sprachen – sich zu einem Klang!

Melodie: Kleine café aan de haven /Die kleine Kneipe in unserer Straße)

Liedtekst:  Anne Oane de Vries