Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

De Dinkel in het Grensgebied

De oecumenische en grensoverschrijdende Oasevereniging  nodigt u uit om op vrijdag 6 september van af 19.00 uur op het Oaseterrein aan de Dinkel een presentatie onder de titel  “De Dinkel in het Grensgebied“ mee te maken, met medewerking van de Dinkelkenners de heer Oude Voshaar uit Losser en de heer Dickel uit Gronau.


De oecumenische en grensoverschrijdende Oasevereniging  nodigt u uit om op vrijdag 6 september van af 19.00 uur op het Oaseterrein aan de Dinkel een presentatie onder de titel  “De Dinkel in het Grensgebied“ mee te maken, met medewerking van de Dinkelkenners de heer Oude Voshaar uit Losser en de heer Dickel uit Gronau.

De Oasevereniging viert  dit jaar haar 10 jarig bestaan met als jaarthema “Grenzen “ in de brede zin van het woord.

Weet dat je welkom bent
Bestuur en medewerkers Oasevereniging