Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

10 jaar Oase onder een open hemel

Beste allemaal

Wat ooit in 2003 als enkeljarig grensoverschrijdend en oecumenisch project van start ging groeide uit tot een blijvend ontmoetings en belevingscentrum onder een open hemel aan de Dinkel, nu al 10 jaar lang.


Beste allemaal

Wat ooit in 2003 als enkeljarig grensoverschrijdend en oecumenisch project van start ging groeide uit tot een blijvend ontmoetings en belevingscentrum onder een open hemel aan de Dinkel, nu al 10 jaar lang.

Op aanwijzen van de vrienden van de Oasevereniging ontstond een min of meer vast jaarritme, wat behalve het in juni gehouden jubileumfeest ook in dit bijzondere jaar het geval was. Het begon op zondag 6 januari met een “driekoningenwandeltocht” in het fraaie buitengebied van Gronau-Epe, waar ruim 50 wandelaars zich voor aanmelden.

De vroege Paasochtendviering op 31 maart moest tengevolge van de lage temperatuur verplaatst worden naar een binnenruimte en vond plaats in de verwarmde Mennonietenkerk in Gronau. Op zondag 26 mei j. l stond de jaarlijkse „Wereldzondag“ op het Oaseterrein in het teken van de Fairtradehandel en Fairtradeproducten.

En dan als feestelijk hoogtepunt werd in het weekend van 22 en 23 juni op het Oaseterrein en in een fraaie grote tent een uitbundig feest gevierd met zang, muziek, dans en lekker eten. Het werd ook een soort reünie voor de initiatiefnemers van het eerste uur. Tijdens de zondagmorgenviering werd in dankbaarheid teruggeblikt, gezongen en gebeden voor wereldburgers die hun dagen en soms jaren moeten doorbrengen met angst en verdriet aan hun zijde. In de week van 5 t/m 9 augustus beleefden rond de 40 grenskinderen een fantastische spelweek op het Oaseterrein. Met een Oogstfeest, gehouden op de eerste zondag in oktober eindigde het Oase buitenseizoen 2013.

Gedurende het hele seizoen werkte een grote groep Nederlandse en Duitse vrijwilligers vaak buiten de schijnwerpers op allerlei wijze aan het welslagen van de Oase activiteiten in dit jubileumjaar. De laatste regels van het voor het jubileumjaar geschreven lied luiden: Zolang mensen werken hun vriendschap versterken is er een “Oase” in zicht. Blijf zoeken en vinden vraag God te verbinden. Wees blij met elk vredesbericht. Wij zeggen een van onze regiopastors na “Dat het zo moge zijn”.

Tenslotte: Wat hier in vogelvlucht is beschreven kunt u uitgebreider nog eens nalezen op onze website //www.oase-gronau-losser.org/ of in de door u bewaarde kerkelijke infobladen. In uw agenda kunt u noteren dat op de zondagnamiddag van 1 december aanstaande het “Adventstreffen” zal plaats vinden in het Aleida Leurinkhuis (naast de PKN kerk) in Losser.

Voor nu een hartelijke groet van bestuur en medewerkers
Namens hen Anne Oane de Vries