Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

Uitnodiging voor de Oase jaarvergadering 2012

Op maandag 27 februari a.s , zal de voorjaarsvergadering voor leden en belangstellenden van de Oasevereniging worden gehouden.


Op maandag 27 februari a.s , zal de voorjaarsvergadering voor leden en belangstellenden van de Oasevereniging worden gehouden.

Deze keer in de Nederlands Hervormde PKN kerk in Glanerbrug. De vergadering begint om 19 uur. Tijdens deze vergadering zal o.a  terug gekeken worden naar de evenementen en omstandigheden in 2011 en er zullen met uw inbreng  plannen worden gemaakt voor het komende seizoen.

Weet dat je welkom bent