Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

Terugblik Oaseseizoen 2011

gelezen tijdens de Oase voorjaarsvergadering 27 02 2012


gelezen tijdens de Oase voorjaarsvergadering 27 02 2012

 • Zonder de hulp van veel mensen die jaar na jaar  de Oasevereniging  op allerlei manieren steunen, zou het Oaseproject allang niet meer bestaan. Als bestuur willen we dan ook al die vrijwilligers weer van harte bedanken.
 • In 2011 kwam het Oasebestuur acht keer bij elkaar om te evalueren te plannen en relevante onderwerpen te bespreken. Ook waren bestuursleden vertegenwoordigd in de verschillende werkgroepen of namen persoonlijke taken op zich.
 • Zodra het voorjaar zich aandiende begon een groep vrijwilligers het Oaseterrein , de gebouwen en het tuinmeubilair weer in gereedheid  te brengen voor het seizoen 2011.
 • Tegelijkertijd  ging  een andere  werkgroep  aan de slag  om een programma samen te stellen voor de vrijdagavonden rond het Oasevuur en vond er een verdeling van taken plaats om de plannen uitvoerbaar te maken. Ook de coördinatoren en de medewerkers van het welkomsteam kwamen rond die tijd bij elkaar om een jaarplanning te maken en alles wat daarbij komt kijken. 
 • Zoals al jaren het geval is en elk jaar weer bijzonder werd ook op Paasochtend een viering op het Oaseterrein gehouden. Terwijl de zon opging zongen en baden de aanwezigen in de stilte van de vroege morgen. Aansluitend werd een paasontbijt aangeboden. Daar namen c.a 60 personen aan deel.   
 • Het welkomsteam was vanaf 30 april op zon en feestdagen weer aanwezig op het Oaseterrein om het de bezoekers naar de zin te maken en te voorzien van koffie thee frisdrank, koek of gebak. De eerste vrijdagavond bijeenkomst was op 6 mei en werd vervolgens in de even weken voortgezet.  
 • Evenals in de voorliggende jaren stond de Pinksterzondag in het teken van Derde Wereldprojecten er presenteerden zich Duitse en  Nederlandse werkgroepen..
 • Op de vrijdagavond voorafgaand werden de onderwerpen  afgestemd op dit evenement.
 • Op 26 juni was er een grote bijeenkomst van de Konfikids, hun ouders en begeleiders en werd afscheid genomen van Imke Philips.
 • Ook in het voorbije jaar werd er na een jaar van uitstel tijdens de zomervakantie weer een  kinderspeelweek van 25. 07 tot 29. 07 georganiseerd. Circa 40 kinderen namen met veel plezier deel  aan dit evenment. Het hoeft geen betoog dat het voorbereiden en de verantwoording dragen voor de uitvoering van zo,n spelweek te danken is aan de vrijwilligers die zich hier voor in wilden zetten. In de vroege avond van 29.07 werden alle vrijwilligers uitgenodigd om deel te nemen aan het zogenaamde  „Bergfest „, een zomerbijeenkomst als dankjewel voor allen die zich op uiteenlopende wijze inzetten voor de Oasevereniging.  
 • Helaas kon pater Beda dit jaar niet in ons midden  zijn om een Braziliëdag mee te organiseren. Hopelijk mogen we zijn aanwezigheid in het komende seizoen weer verwachten.
 • Op 10 september vond in het kader van de interculturele weken het eerste Open –Air festval op het Oaseterrein plaats met muziek van een viertal bands.  
 • Op de vrijdagavond van 30 september werd voor de laatste keer in 2011 het Oasevuurtje aangestoken en op  zondag volgde het Oogstfeest/ Fruchtefest . Mede dank zij het goede weer waren er deze keer heel veel bezoekers. In de avond bleven de vrijwilligers met een hapje en drankje nog lang bij elkkaar. 
 • Om elkaar niet uit het oog te verliezen werd op zondag 27 november een Wintertreffen georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst werd besloten deze bijeenkomst voortaan steeds op de eerste Adventszondag te houden.  
 • In 2011 was er ook een onaangename verrassing, tijdens een keuring van de speeltoestellen bleek dat vier van de acht pijlers van de partnerschommel dusdanig door houtrot zijn aangetast dat vernieuwing noodzakelijk is. Om veiligheidsredenen is het schommelgedeelte direct weggehaald.  De daarvoor gevraagde offertes wezen uit dat ons budget niet toereikend is om  nieuwe pijlers aan te brengen. Na rijp beraad werd besloten dat we de reparatie onder eigen regie uit zullen voeren. Als dat goed lukt zal de familieschommel in het komende seizoen door jong en oud weer gebruikt kunnen worden.  

Oane de Vries