Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

DE Deutsch
NL Nederlands

Oogstfeest 2012 op het Oaseterrein

Een Impressie met een zonnig en een zorgelijk tintje en een goed nabericht


Een Impressie met een zonnig en een zorgelijk tintje en een goed nabericht

//www.oase-gronau-losser.org/images/stories/DSCF0048.jpg //www.oase-gronau-losser.org/images/stories/DSCF0031.jpg //www.oase-gronau-losser.org/images/stories/DSCF0060.jpg

Het was op deze zondag 30 september een stralende dag. Al vroeg in de morgen was een groep vrijwilligers bezig tenten op te zetten en lange rijen tafels te plaatsen voor de “standhouders” die deze dag de nieuwe oogst uit veld en tuin in de vorm van honing, fruit, marmelade, likeur en veel andere delicatessen presenteren en verkopen.
Ook vrijwilligersorganisaties kunnen naar traditie op deze dag vanuit hun achtergrond vertellen over de hulporganisaties die zij steunen en uiteenlopende handwerkproducten te koop aanbieden.

Rond lunchtijd hadden al heel wat bezoekers hun weg naar de Oase gevonden. Een zeer grote pan met pittige soep was toen klaar, het eerste brood gebakken en de eerste appels geperst tot een heerlijk fris drankje.

Het Oaseterrein is al jaren een aantrekkelijke pleisterplaats voor fietsers en wandelaars die gebruik maken van het Lagapad. Niet alleen tijdens de evenementen maar ook als rust en recreatieverblijf en speelplaats voor kinderen, met op zon en feestdagen de mogelijkheid om een drankje met iets lekkers te nuttigen. Het Oaseterrein kan niet over veel parkeerplaatsen voor auto,s beschikken, wat een reden temeer is om de auto thuis te laten.
Helaas bestaan er aan Nederlandse kant plannen het pad langs de Dinkel van zijn aantrekkelijkheid te ontdoen door het te veranderen of misschien zelfs te onderbreken.
Dat heeft het bestuur van de Oasevereniging doen besluiten om tijdens het oogstfeest  de bezoekers de vraag voor te leggen;
“Wat is voor u de toegevoegde waarde van dit Dinkelpad voor een bezoek aan het  Oaseterrein” .

De samengevatte mening luidt: Dit natuurpad is gedurende een groot deel van het jaar een belangrijke peiler waar de Oase ontmoetingsplaats al sinds 2003 op steunt. Op het eind van de dag hadden ca. 220 bezoekers met naam , adres en handtekening  bovenstaande mening bevestigd. De verzamelde handtekeningen zullen aan de betrokken instanties worden aangeboden.

In de namiddag zong een koor uit Glanerbrug en de dag werd beëindigd met een Nederlands- Duitse oecumenische viering met als thema “interculturele samenwerking”. Weet dat je welkom bent, een slogan van de Oaseorganisatie speelt daar een belangrijke rol in.

Nog napratend met een hapje en een drankje voor  leden/donateurs  en vrijwilligers ging de zon onder, maar de vrolijke stemming bleef als afdruk van een heerlijke dag .
Hoewel in de tijd nog heel ver weg, hopen wij u op Paasmorgen 2013 bij het opgaan van de zon weer op dit terrein te ontmoeten.

Ook langs deze weg  heel erg bedankt voor uw hulp en ondersteuning gedurende dit seizoen.
Bestuur en medewerkers van de Oasevereniging
Namens hen Anne Oane de Vries  

Nabericht: In de vergadering van de Commissie “Ruimte” gehouden op 02 oktober heeft wethouder Weierink van de Gemeente Losser medegedeeld dat het  Lagapad voorlopig onveranderd blijft liggen.