Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

DE Deutsch
NL Nederlands

Korte impressie van de voorjaarsvergadering 2012

Korte impressie van de voorjaarsvergadering 2012…

 

Korte impressie van de voorjaarsvergadering 2012…

Opening en inleiding: De Oase voorjaarsvergadering voor leden en belangstellenden werd  op 27 februari j.l gehouden in de N.H kerk van Glanerbrug. Nadat voorzitter Simone Ranke iedereen welkom had geheten verzorgde Oase pastor Heike Bergmann de inleiding. Zij benadrukte  aan de hand van het verhaal van de Bremer Stadsmuzikanten: Ook al ben je verschillend, als je samen wilt werken kun je veel bereiken. Het thema voor het komend seizoen is: “Ruimte om te leven en Ruimte om te dromen”

Financiën: Penningmeesteres Marlies Gartmann gaf ons inzicht in de baten en lasten van het boekjaar 2011.De leden van de kascontrolecommissie gaven te kennen dat de boekhouding in orde was bevonden.

Extra aandachtspunt: Het terrein van de Oasevereniging is al in 2003 ingericht en het wordt merkbaar dat verschillende zaken aan renovatie toe zijn, waaronder de grote familieschommel.

Deze bijzondere kosten doen een extra aanslag op de toch al geringe financiële reserves van de Oasevereniging. Daarom een oproep aan mensen die het werk van de Oasevereniging een warm hart toedragen maar nog geen lid/donateur zijn, om dat te worden. De jaarcontributie bedraagt voor singels € 15.=  en voor paren € 25.= U kunt zich opgeven bij Maroesjka Sleegers of bij Anne de Vries of bij Roel Kuier. Bestuur en mede-werkers zullen u dankbaar zijn voor uw financiële ondersteuning. Ook vrijwilligers voor de verschillende werkgroepen zullen wij van harte verwelkomen.

Bestuurssamenstelling: Binnen het bestuur zijn de volgende mutaties te melden: Nieuw benoemd zijn mevrouw Dinie Engbers uit Glanerbrug en de heer Bernd Baumgartner uit Gronau. Vertrekkende leden zijn; de heer Cor Lem ( vicevoorzitter) uit Losser en de heer Norbert Riekink uit Gronau. Algemeen bestuurslid de heer Roel Kuier heeft het vicevoorzitterschap op zich genomen. De overige bestuurstaken zijn in goed overleg herverdeeld.

Voorlopig programma 2012: Vervolgens werd er over de hoofdlijnen van het programma 2012 gesproken. U vindt dit eveneens op deze site.

Dankwoord en sluiting: Met dank aan het team van de Hervormde gemeente Glanerbrug sloot de voorzitter de bijeenkomst en wenste iedereen wel thuis en een fijn Oaseseizoen toe. Voor meer info kunt u ook terecht op onze website //www.oase-gronau-losser.org/ 

Paasochtendviering: De eerstvolgende bijeenkomst waarbij u van harte bent uitgenodigd is de vroege Paasochtendviering op zondag 8 april a.s vanaf 6 uur v.m op het Oaseterrein, met aansluitend een paasontbijt in het GroW gebouw. (Terrein voorheen Elöscherkirche )

Namens bestuur en medewerkers een hartelijke groet Anne Oane de Vries.