Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

Korte impressie van de voorjaarsvergadering 2011

Op de avond van donderdag 24 februari j.l vond de voorjaarsvergadering van de Oecumenische Oasevereniging  in het GROW gebouw in Gronau West plaats, met op de bestuurstafel het kunstwerk behorend bij de Euregioprijs die recentelijk is toegekend aan  de Oase vereniging.


Op de avond van donderdag 24 februari j.l vond de voorjaarsvergadering van de Oecumenische Oasevereniging  in het GROW gebouw in Gronau West plaats, met op de bestuurstafel het kunstwerk behorend bij de Euregioprijs die recentelijk is toegekend aan  de Oase vereniging.

Een kleine 50 personen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om deze startvergadering in het nieuwe jaar bij te wonen. Na een welkomstwoord stond voorzitter Cor Lem korte tijd stil bij het overlijden van twee zeer betrokken Nederlandse Oasevrienden  met de namen Ine Vaneker en Hennie Huisman.
Pastor Maroesjka Sleegers verzorgde het openingswoord en las een gedicht passend bij het jaarthema 2011 “De boom als aards en bijbels symbool”  
Vervolgens blikte de voorzitter terug op het voorgaande seizoen, een seizoen waarin we met een afgeslankt programma, minder openingsuren en met minder vrijwilligers moesten roeien met de riemen die we hadden.

Toch werd door de aanwezigen met tevredenheid terug gekeken naar de vele mooie ontmoetingen die in 2010 op het terrein aan de Dinkel plaats vonden. Hoe compleet het nieuwe jaarprogramma zal worden is uiteraard mede afhankelijk van het aantal vrijwilligers waarover de Oasevereniging kan beschikken. De intekenlijsten voor de verschillende  werkzaamheden lagen voor in de zaal  uitnodigend klaar.

Na informatie van penningvrouw Marlies Gartmann over de financiën en de goedkeuring van de kascontrolecommissie over het financieel beleid was het tijd om over de bestuurssamenstelling te spreken. Zowel mevrouw Liesbeth Miessen, lange jaren bestuurslid als mevrouw Lidy Jager die recentelijk verhuisde naar Gronau keren niet terug in het Oasebestuur. Beide dames vertegenwoordigden de RK gemeenschap van Nederlandse zijde. Na dankwoorden en bloemen van de voorzitter zeggen beide vrouwen dat zij nog regelmatig hun gezicht zullen laten zien op het Oaseterrein. Inmiddels is binnen de RK gemeenschap Losser, Overdinkel de zoektocht begonnen naar minimaal één persoon om namens de NL/Parochie vertegenwoordigd te zijn in het Oasebestuur. De overige bestuursleden en ook beide pastors blijven hun werk voortzetten. 

Lossernaar Cor Lem gaf aan het eind van deze bijeenkomst de “voorzittershamer” door aan de huidige 2e voorzitter Simone Ranke uit Gronau, Cor Lem gaat nu verder als 2e voorzitter. Mevrouw Sigrid Hentschel uit Gronau komt het bestuur versterken, zij is geen onbekende binnen Oasekringen en o.a medewerker bij de verschillende vespers en de vrijdagavondbijeenkomsten. Simone Ranke spreekt in haar nieuwe functie de hoop uit dat het opnieuw een mooi Oaseseizoen zal worden, dankt de aanwezigen voor komst en inbreng en wenst iedereen wel thuis.

bestuur