Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

Driekoningen wandeling 2019

In de middag van  zondag 6 januari melden zich ca 30 mensen bij het dorpsgemeenschapshuis in Sieringshoek, om de traditionele drie koningen wandeling mee te maken. Het was geen fraai weer, het was koud en het regende af en  toe, maar dat weerhield de echte wandelaars er niet van om door het fraaie landschap aan de Duits Nederlandse grens mee te wandelen. Zoals elk jaar wezen de vooraf geplaatste sterren de weg om te symboliseren dat de drie wijzen aleer het kindje Jezus zochten.

Na ca een uur waren de meeste lopers weer terug bij het startpunt en genoten van warme chocolademelk en een plak krentewegge. De mensen die als laatste binnenkwamen troffen een gezellig geroezemoes aan. De middag werd besloten met samen zingen van bekende liederen  Desgevraagd vonden de deelnemers het een mooie traditie en een begin van hopelijk weer een mooi Oasejaar.

Het Oaseteam wenst u vrede en alle goeds in het nog bijna nieuwe jaar.

Namens hen Oane de Vries PR medewerker van de Oasevereniging