Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

Overzicht Oase seizoen 2017

Het 14e buitenseizoen is ten einde. We hebben dit jaar rond het thema “Ieder heeft talenten” gewerkt.

Verschillende activiteiten werden met dit thema uitgevoerd.

Pasen werd in de vroege ochtend tussen donker en licht gevierd op het Oaseterrein.

Jongeren uit Glanerbrug kwamen lopend en discussierend met een lantaarntje naar de dienst. Samen luisterden we naar verschillende teksten en hebben liederen gezongen in beide talen. Na afloop konden we een ontbijt gebruiken in het gebouw van der “Gronauer Tafel”. De wandelende jongeren deden verslag in hun gezinsdienst om 10 uur.

Elke zondag was er gelegenheid om koffie met iets lekkers te nuttigen. De stamtafel onder de appelboom was wekelijks bezet met een vaste groep bezoekers.

Tijdens de koffie werden er alledaagse en ingewikkelde thema’s besproken met vele bekenden en mensen die tijdens een wandeling of fietstocht het terrein ontdekten.

De zondag werd in voorgaande jaren afgesloten met een korte vesper. Dit jaar zijn er enkele vespers geweest. De bezoekers namen in aantal sterk af waardoor er maar enkele bijeenkomsten waren.

Er waren zondagen waar jaarlijks terugkerende activiteiten werden ontplooid waar veel bezoekers bij aanwezig waren.

Denk aan de werelddag met het thema honger in Afrika met discussies, een vegetarische maaltijd, brood uit de leemoven en schitterende Afrikaanse muziek. Men kon fairtrade producten kopen om goede doelen te steunen. De zondag waar een kleine groep Braziliaanse jongeren o.l.v. sociaalwerker Marcus Xenofonte hun leefwijze uitbeelden in prachtige muziek, dans en zang was een moment om niet te vergeten. Ze deden dit als ambassadeurs van de UNESCO kinderculturele Caravan.

Op het Bergfest hebben bestuur, leden en vrijwilligers elkaar ontmoet om gezamenlijk het eerste deel van het seizoen door te nemen en elkaar te bemoedigen voor de rest van het jaar.

De vakantie spelweek voor de kinderen met een enthousiaste groep tieners als groepsleiding is een geweldig feest geweest. We denken nog steeds aan het zoeken en vangen van waterdiertjes in de Dinkel.

8 oktober was de laatste zondag van het Oaseseizoen en stond in het teken van het Oogstfeest/ Früchtefest. Tijdens dit oogstfeest oogsten we de resultaten van ons thema: “Ieder heeft Talenten”. D.m.v. een dankdienst waarin het jaarthema aan de orde kwam en het talent van de zingende voorganger je koude rillingen bezorgde.

Op het terrein vele kraampjes met verkoop van artikelen uit natuur en tuin. Ook was er verkoop voor goede doelen. Vele gasten ontmoeten elkaar en hadden gezellige gesprekken onder het genot van pompoensoep, Hollandse pannenkoeken tot aan het eind van de dag, vers geperst appelsap, brood uit de oven en ’s middags een wervelend optreden van het koor “Agatissimo” uit Epe. Afgesloten met een ruimhartig dank je wel voor alle medewerkers en vrijwilligers.

De werkgroep onderhoud heeft veel extra werkuren op het terrein besteed aan het herstellen van vernielingen om alles in zo goed mogelijke staat te houden en verdere afbraak te voorkomen. Dat is hun zeker gelukt.

Het Oasefeuer, op vrijdagavond in de even weken, heeft vele onderwerpen n.a.v. het jaarthema aangeboden. Soms veel gasten, ook weleens minder. Altijd goede gesprekken, waarin ieder zijn of haar mening kon geven onder het genot van een drankje en een hapje.

Wij ontmoeten elkaar in het winterseizoen op de eerste advent (3 december) in de Hervormde kerk te Glanerbrug en tijdens de Driekoningenwandeling op 7 januari 2018 in De Lutte.

De meer gedetailleerde info leest u in de plaatselijke weekbladen en op de site www.oasegronau/losser.org

Weet dat je welkom bent op de Oase bij alle activiteiten.

Voor nu een hartelijke groet van het Oaseteam en alvast fijne feestdagen gewenst. De berichtgeving werd dit jaar opnieuw verzorgd door: Carlien Oldekamp ( bestuur) en Oane de Vries PR medewerker.