Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

Kerkdienst 500 jaar Reformatie

Dinsdag 31 oktober 2017 – 19.30 uur
Nederlands Hervormde kerk, Gronausestraat 1200, Glanerbrug

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de slotkerk te Wittenberg. Daarmee begon een vernieuwingsproces dat de kerk en de wereld fundamenteel heeft veranderd.

Als protestantse gemeenten uit Glanerbrug, Losser en Overdinkel houden we op 31 oktober een gezamenlijke kerkdienst waarin we 500 jaar Reformatie herdenken en vieren. Wij willen u, als onze broeders en zusters, van harte uitnodigen daarbij aanwezig te zijn.
In deze dienst herdenken we wat Luthers gedachtengoed teweeg heeft gebracht. Luther wilde de kerk hervormen, geen nieuwe kerk stichten. Toch leidde de Reformatie tot een breuk met de Rooms-Katholieke kerk.

Maar we willen ook het goede vieren wat 500 jaar Reformatie voor ons betekent: een blijvende kritische bezinning op de roeping van de kerk en een voortdurend terugkeren naar de Bijbel als bron van ons geloof.

In de kerkdienst op dinsdag 31 oktober willen we bij die beide kanten van 500 jaar Reformatie stil staan. Het thema van de dienst is: “Hier sta ik, ik kan niet anders”. De voorbereiding is in handen van gemeenteleden van de protestantse gemeenten van Glanerbrug, Losser en Overdinkel. Aanvangstijd is 19.30 uur. De dienst wordt gehouden in de Nederlands Hervormde kerk, Gronausestraat 1200 te Glanerbrug. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee. 

Wij hopen dat u in deze dienst samen met ons 500 jaar Reformatie wilt herdenken en vieren.

Met vriendelijke groet,
namens de voorbereidingscommissie,

Mevr. Dinie Engbers
Mevr. Tineke Prins
Ds. Gonda Elzenga
Ds. Hennie Marsman
Ds. Greet Nijmeijer