Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

Oecumenische viering “Onder de open hemel”

Onder de open hemel, zo willen de kerken van Losser, Glanerbrug en Overdinkel op 25 juni samen een oecumenische kerkdienst vieren. De viering valt in het weekend van de Kerkennacht, een landelijk oecumenisch evenement waarbij kerken hun deuren open zetten. Dit jaar hebben de betrokken gemeenten en parochies besloten om, in plaats van hun deuren te openen, de deuren te sluiten en samen een viering te houden op het Oase-terrein, onder de open hemel. Dit is tegelijk ook het thema van de dienst. Alle gewone diensten in de betrokken parochies en kerken komen op 25 juni te vervallen.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Ook de kinderen zijn welkom, er zijn een schommel en een zandbak op het terrein aanwezig. Er zijn banken en een aantal stoelen beschikbaar, maar als bezoekers met de auto komen is het handig om zelf een stoeltje mee te nemen.

In verband met beperkte parkeergelegenheid is het overigens wel aan te raden om zoveel mogelijk op de fiets te komen. Wie samen wil fietsen, kan zich verzamelen op het Raadhuisplein (Losser), bij de Protestantse kerk (Overdinkel) of bij de Hervormde kerk (Glanerbrug). Om 09.45 uur is vanaf die plaatsen het vertrek naar het Oase-terrein.

Mocht het weer zo slecht zijn, dat een dienst in de open lucht niet haalbaar is, dan wordt de viering verplaatst naar het Syrisch Orthodoxe klooster in Glane.

Dit zal dan zaterdag 24 juni vanaf ca. 10 uur op de websites van de betrokken kerken bekend gemaakt worden.

De oecumenische viering wordt op 25 juni om 10.30 uur gehouden op het Oase-terrein aan het Lagapad langs de Dinkel tussen Glane en Gronau, Dinkelstrasse 24 in Gronau.

Deze kerkdienst wordt georganiseerd door de Rooms-Katholieke parochie Maria Vlucht, de protestantse gemeenten van Glanerbrug, Losser en Overdinkel, het Syrisch-Orthodoxe klooster St. Ephrem en de oecumenische kerkentuin Oase. Het Popkoor ‘Into Music’ (v/h Poly Phonic) uit Losser zal haar medewerking verlenen.

De route naar het Oase-terrein.