Ökumenischer Kirchengarten OASE
Oecumenische Kerkentuin OASE – Christenen aan de grens

DE Deutsch
NL Nederlands

Uitnodiging Jaarvergadering 2017

Voor leden en vrienden van de Oasevereniging

Locatie: Walter Thiemann Haus in Gronau

Datum en tijd: woensdag 5. April vanaf 19.30 uur

Agenda:

 1. Opening en begroeting
 2. Geestelijk impuls
 3. Jaaroverzicht 2016
 4. Financieel overzicht en begroting
 5. Verslag van de kascontrole commissie
 6. Verkiezingen:
  1. kiezen van en verkiezingsleider
  2. vice  voorzitter
  3. penningmeester
  4. algemeen bestuurslid
  5. algemeen bestuurslidsecretaris
  6. Lid van de kascontrolecommissie  NL
 7. Oase programma 2017
 8. Rondvraag en sluiting

Weet dat je welkom bent

Marlies Gartmann (bestuursvoorzitter Oase)