Ökumenischer Kirchengarten OASE
Oecumenische Kerkentuin OASE – Christenen aan de grens

DE Deutsch
NL Nederlands

Korte terugblik op de ledenvergadering van 10 mei 2016

Locatie Hervormde kerk Glanerbrug – Na een woord van welkom wordt de inleiding aan de hand van het jaarthema “Weite Wirkt” verzorgd door predikant en bestuurslid Esther Scheer.

Locatie Hervormde kerk Glanerbrug.

Na een woord van welkom wordt de inleiding aan de hand van het jaarthema “Weite Wirkt” verzorgd door predikant en bestuurslid Esther Scheer. Voorzitter Marlies verzorgde met tekst en beelden een terugblik op het voorgaande seizoen. Penningmeester Roel Kuijer meldt na opsomming van baten en lasten een klein batig saldo over het boekjaar 2015.

De kascontrolecommissie en de vergadering keuren het financieel overzicht en beleid goed. Bestuursmutaties : Naast de herverkiezing en functiewisseling van enkele bestuursleden, wordt aan Duitse zijde als nieuwkomer dhr Arnold van Bommel gekozen in de functie van notulist. Oane de Vries heeft besloten zijn bestuursfunctie neer te leggen. Oane was sinds de oprichting van de Oasevereniging in 2003 algemeen bestuurslid met als speciaal aandachtsgebied de publicaties in de streekbladen, de kerk en parochiebladen aan NL zijde, alsook contactpersoon voor de webmaster van de Oase website.  Deze werkzaamheden zal hij voorlopig blijven doen. De voorzitter  spreekt waarderende woorden over de inzet van Oane in al die jaren. Als aandenken krijgt hij een fotocollage uitgereikt en mag hij een fraai boeket mee naar huis nemen. Voor de vacature is nog geen NL kandidaat gevonden. Voorzitter Marlies heet vervolgens nieuwkomer Arnold van harte welkom en wenst hem succes als  bestuurslid en notulist.

De vergadering wordt voortgezet met een vervolgoverzicht van het nieuwe seizoen waarvan de programmaonderdelen; Driekoningenwandeling en de Paasochtendviering op dit moment al zijn gepasseerd. Zie voor meer informatie de geactualiseerde wedsite //oase-gronau-losser.org/

Diversen: Het bezoek aan de dagsluiting op zondagnamiddag is de laatste tijd minimaal. Voorgesteld wordt dat de voorganger, maar ook de bezoeker een vriend of bekende meebrengt en daar afspraken mee maakt. Mevr. Ank van Rijkom wordt bedankt met waarderende woorden en een bos bloemen voor haar lange staat van dienst als voorganger van de dagsluitingen.

Verder wordt nog besloten een Flyer samen te stellen voor meer bekendheid van de Oase. Oane zal het bestuur een conceptvoorstel aanbieden. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met dank voor komst en inbreng en dank voor de gastvrijheid die is ondervonden bij de Hervormde gemeente Glanerbrug.   

Hartelijke groet van

Marlies Gartmann bestuursvoorzitter van de Oasevereniging.